ทีมผู้ดูแลเจ้าของสินค้า
โทร : 062 798 7888
Line : @360Shipper
อีเมล : growth@360truck
ทีมผู้ดูแลผู้ขนส่ง
โทร : 062 798 5777
Line : @360Carrier
อีเมล : growth@360truck

ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

360TRUCK ร่วมมือกับ ทิพยประกันภัย ในการคุ้มครองการขนส่งสินค้า ให้ผู้ใช้บริการอุ่นใจในทุกเที่ยวการขนส่งตลอดการใช้งาน

ทุกการขนส่ง แม้มีความเสี่ยง ก็มั่นใจได้ด้วยความคุ้มครอง

ลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ ด้วยประกันภัยสินค้า วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาทต่อทะเบียน

เลือกประกันสินค้าที่เหมาะสมกับการขนส่งของคุณ แบ่งเป็น 5 ชนิด

ให้เหมาะกับประเภทธุรกิจของคุณ

สินค้าวัสดุก่อสร้าง

1. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตร

สินค้าแตกหักง่าย

2. สินค้าแตกหักง่าย

เงิน เครื่องประดับ โลหะมีค่า อุปกรณ์อิเลกทรอนิค

สินค้าเทรลเลอร์พื้นเรียบ

3. สินค้าทุกประเภท

*เฉพาะสินค้าที่ขนส่งโดยรถบรรทุกพื้นเรียบ

และประเภทสินค้าชนิดพิเศษ

สินค้าบรรจุถัง

4. ของเหลวบรรจุแท็งก์

น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซบรรจุแท็งก์

สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

5. สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

อาหารสด อาหารทะเลสด อาหารแช่แข็ง

เลือกประกันสินค้าที่เหมาะสมกับการขนส่งของคุณ แบ่งเป็น 5 ชนิด

สินค้าวัสดุก่อสร้าง

1. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตร

สินค้าแตกหักง่าย

2. สินค้าแตกหักง่าย

เงิน เครื่องประดับ โลหะมีค่า อุปกรณ์อิเลกทรอนิค

สินค้าเทรลเลอร์พื้นเรียบ

3. สินค้าทุกประเภท

*เฉพาะสินค้าที่ขนส่งโดยรถบรรทุกพื้นเรียบ

สินค้าบรรจุถัง

4. ของเหลวบรรจุแท็งก์

น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซบรรจุแท็งก์

สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

5. สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

อาหารสด อาหารทะเลสด อาหารแช่แข็ง

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ทรัพย์สินที่ต้องการทำประกันภัย
 • ทุนประกันภัย
 • ระยะเวลาประกันภัย
 • ขอบเขตและเส้นทางขนส่ง
 • ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)

ตัวอย่างข้อยกเว้น

 • การเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของตัวสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง ความล่าช้า
 • การสูญเสียตลาด
 • การหยุดชะงักของธุรกิจหรือสายการผลิต

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราส่งข้อมูลประกันสินค้าเพิ่มเติม

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ ดูรายละเอียด

  สนใจซื้อประกันสินค้ากับ 360TRUCK ติดต่อได้ที่ FACEBOOK & LINE OFFICAL

  FACEBOOK
  LINE-OA