5 วิธีอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตอล

            ธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน เกิดการจ้างงาน กระจายเงินจากผู้ประกอบการสู่ลูกจ้าง เกิดการกระจายรายได้และเกิดกำลังซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SMEs ถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุน จึงทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถและขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเสริม อีกทั้งสภาพตลาดการค้าในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง การจะบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจ SMEs อยู่รอดได้ เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องเผชิญ สร้างฐานลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ มีความเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ การมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ฐานลูกค้าจะมีขนาดเล็ก โอกาสที่ธุรกิจจะจำหน่ายสินค้าได้มากสร้างหรือเพิ่มผลกำไรให้มากก็มีน้อย ในความเป็นจริง สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ มีความต้องการในทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำลายกำแพงอุปสรรค์ สร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่ โดยขยายพื้นที่ให้บริการที่กว้างขวางขึ้น สร้างปัจจัยที่จะมาช่วยเสริม สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างคุณภาพสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ หากคุณภาพสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็มีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้าได้มาก ยิ่งคุณภาพการให้บริการเป็นที่น่าพอใจของลูกค้าด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจยิ่งขึ้นไปอีก ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาจากลูกค้า ซื้อสินค้าและใช้บริการต่อเนื่องและยาวนาน เกิดเสถียรภาพทางการค้าของผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs Read more…

ปรับตัวแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์รับอนาคต …(อันใกล้)

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการในการบริโภคสินค้าขยายไปในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้บริการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ มองหาผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย คลอบคลุมทุกพื้นที่ รับผิดชอบต่อการให้บริการ ค่าบริการสอดรับกับต้นทุนการผลิต สร้างราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ สภาวการณ์ของตลาดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ   โลจิสติกส์ ต้องปรับตัวให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการ ธุรกิจโลจิสติกส์ ในอนาคตอันใกล้มีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวอย่างมาก  360TRUCK Blog ขอสรุปรวบรวม “วิธีปรับตัว” รับอนาคตที่น่าสนใจด้วยกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1. ต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ด้วยกันเอง (Supply Chain Collaborations) สร้างพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น เปิดรับความร่วมมือกับผู้อื่น ให้บริการแบบ One Stop Services ด้วยการดึงการบริการของ Supply Chain ที่ตนเองไม่มี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของตนเอง พร้อมให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งจากธุรกิจสู่ธุรกิจ B2B จากธุรกิจสู่ผู้บริโภค B2C และ Read more…

มามะ มาจอยกัน!

ให้เราช่วยหารถบรรทุกขนส่ง หรือ หางานขนส่งคุณภาพให้รถคุณบริการสะดวก ติดตามได้ มั่นใจด้วยระบบคัดกรองคุณภาพผู้ขนส่งของเรา รับประกันด้วยประสบการณ์กว่า10ปี! สมัครเลยวันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 🙂