บริการบรรทุกสินค้า ทั่วประเทศ

360TRUCK แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าออนไลน์ ที่ให้บริการ ทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการแบบเหมาคัน ทั้งประเภท รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถพ่วง รถเทรลเลอร์ รถลากตู้ ที่มีเที่ยวเปล่า (Back haul) อยู่ทั่วประเทศ 360TRUCK มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่า (Back haul) ที่เกิดขึ้นกับระบบ Logistics ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Previous Next โดย 360TRUCK เป็น tech startup logistics ของคนไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าจึงร่วมกันเพื่อก่อตั้ง 360TRUCK และจากประสบการณ์ในการทำงานด้าน Read more…

“NEW NORMAL” ที่มาในรูปแบบ Logistics Platform และ 360TRUCK

New Normal ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการขนส่งนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่สามารถเรียกรถ หรือจองรถได้ผ่านระบบที่เอกชนหลายๆราย ได้สร้างขึ้นมากมาย แล้วแพลตฟอร์มไหนกันแน่ที่เหมาะแก่การที่เราจะวางใจในการใช้งานเพื่อรับกับ สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ วันนี้ขอแนะนำให้รู้จัก 360TRUCK  Logistics Platform ที่จะช่วยองค์กรและธุรกิจต่างๆ ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ 360TRUCK คือแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าออนไลน์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเที่ยวเปล่า ที่เกิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก (การขนส่งทางบก) ทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้โดยเปล่าประโยชน์ และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดแพลตฟอร์มในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ซึ่งสามารถจองรถบรรทุกได้ผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นทางที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้นในการหารถขนส่งและบริการจากทาง 360TRUCK สามารถให้บริการขนส่งได้ทั่วประเทศ จากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เจ้าของสินค้า (Shipper) มีความยากลำบากเพิ่มขึ้นในการหาผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) หรือ ธุรกิจต่างๆ ต้องการหาวิธีการลดต้นทุนเพื่อสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแพลตฟอร์ม Digital สามารถช่วยได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ ยังเป็นบริการที่จะเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคตอีกด้วย หรือที่เราเรียกกันว่า “New Normal” Read more…

6 เหตุผลที่ Logistics Platform สามารถช่วยธุรกิจและบริษัทได้แบบ New Normal

          ” New normal ” ที่เกิดหลังจากวิกฤตโควิดอาจจะไม่ใช่แค่การที่เราต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือล้างมือบ่อยๆ ยังมีอีกหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในเดือนเมษายน ปี 2020 มีรายงานจาก บริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัท วิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลกได้แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีในการสำรวจหาเครือข่ายการขนส่งสินค้าผ่านทาง Digital Platform เพื่อจัดการกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจาก Gartner ได้วิเคราะห์แล้วว่า Digital Freight Network สามารถช่วยบริษัทในการหาผู้ให้บริการขนส่งได้ และ ยังช่วยบริษัทที่ต้องการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า  ในสถานการณ์ปัจจุบัน และยังเป็นรูปแบบการหารถขนส่งในอนาคต หรือ เป็นอีกหนึ่ง New normal ที่จะเกิดขึ้น แล้ว Read more…

360TRUCK ร่วมสนับสนุนรถขนส่งสินค้าให้กับโครงการ “ข้าว แลก ปลา”

ในช่วงวิกฤตโรคระบาด ‘COVID-19’ ชุมชนท้องถิ่นเริ่มประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต แม้จะสามารถทำนาปลูกข้าวหรือสามารถหาปลาได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถนำผลผลิตของตนไปจำหน่ายได้ ไม่ว่าจะโดยเงื่อนไขของการเดินทางที่จำกัดหรือ การปิดสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า จึงมีการรื้อฟื้อภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างชุมชน ให้เป็นทางเลือกที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นทางรอดในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โมเดลต้นแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19 ชุมชนปกาเกอะญอในภาคเหนือซึ่งมีการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวยังผลิตข้าวได้ ส่วนชุมชนชาวเลราไวย์ ในจังหวัดภูเก็ต แม้จะหาปลาได้ แต่ไม่มีที่ขาย เมื่อขาดรายได้ แต่รายจ่ายยังคงเดิม พวกเขาจึงไม่มีเงินพอสำหรับซื้อข้าวสาร แทนที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล-กะเหรี่ยง จึงปัดฝุ่นวิถีการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมมาใช้ ภายใต้ ‘โครงการข้าวแลกปลา’ เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ โดยข้าวจากชาวปกาเกอะญอได้ถูก ขนส่ง ออกจากเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ตึกเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ โดยก่อนการเริ่ม ขนส่ง มีการประกอบพิธีเรียกขวัญข้าว เพื่อขอให้ขวัญข้าวยังอยู่กับท้องไร่ และเพื่อส่งมอบสินค้าข้าวที่ให้ไปถึงอย่างปลอดภัยที่ภูเก็ต จากนั้นได้มีการระดมชาวบ้านและชาวชุมชนปกาเกอะญอร่วมกันขนข้าวจำนวนกว่า 6 Read more…

Reducecost

ลดต้นทุนการขายสินค้าด้วยการลดต้นทุนการขนส่ง

          ธุรกิจต่างๆ คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า หลักการง่ายๆ ที่ใช้คำนวนเพื่อหา“กำไร” ว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่ คือ “รายได้ – ต้นทุน = กำไร”           ทุกธุรกิจต่างต้องมีกลยุทธ์เพื่อทำให้กำไรตนเองมากขึ้น และการที่จะทำเช่นนั้นได้ เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ “เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น” หรือ “ลดต้นทุนต่างๆที่สามารถลดได้” ทางเลือกการ “เพิ่มรายได้ของธุรกิจ” อาจจะต้องเพิ่มราคาสินค้าเดิมเพื่อให้รายได้ที่มากขึ้นทำให้ส่วนของกำไรได้มากขึ้น พัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเพื่อราคาขายที่สูงขึ้น หรือ ต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นเพื่อให้มีฐานลูกค้าที่กระจายและมีโอกาสที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น         Read more…

ประเภทรถบรรทุกยอดนิยมใน Southeast Asia

          การขนส่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ การขนส่งทางบก ( รถบรรทุก ) การขนส่งทางน้ำ (เรือ) และการขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน) ซึ่งการขนส่งในสมัยก่อนที่นิยมใช้ในการขนส่งไปต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนหรือประเทศที่อยู่ในเอเชียก็มักจะเป็นรถไฟหรือเรือ แต่ในปัจจุบันเมื่อเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มากขึ้นทำให้เกิดเส้นทางการเดินรถที่สะดวกยิ่งขึ้นอย่างการเกิดขึ้นของเส้นทางเศรษฐกิจ CLMV ที่เกิดจากกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพม่า ในภูมิภาคอาเซียน ทำให้การขนส่งที่เป็นรถยนต์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากการขนส่งไปต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศจีนโดยใช้รถยนต์นั้นสามารถให้บริการที่คล่องตัวและรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งโดยเรือ และยังมีค่าขนส่งที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องบิน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การขนส่งโดยรถยนต์กลายเป็นทางเลือกหลักที่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น           Read more…

มลพิษทางอากาศและโลกร้อนกับรถขนส่งเที่ยวเปล่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน           นับเป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน หากดูเพียงผิวเผินอาจเข้าใจว่าเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดจากการ กระทำของมนุษย์ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นสู่อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะที่สัญจรไปมา จำนวนของขยะที่ย่อยสลายยากล้นเมืองที่ไม่สามารถฝังกลบจนจำเป็นต้องกำจัดโดยใช้ความร้อนเผาไหม้จนนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน นำไปสู่สภาวะ ค่า PM 2.5 เกินมาตราฐานที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา           รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อนก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รุนแรง จึงเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว มีการออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดปัญหา ปรับเปลี่ยนให้ภาคอุตสาหกรรมแสวงหาทางเลือกในการผลิตและหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสียของตนเอง มีตั้งแต่การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณการบริโภค การหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณของเสียและลดการเผาไหม้ Read more…

360TRUCK Startup ยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการ Logistics และปัญหาขนส่งเที่ยวเปล่าด้วยเทคโนโลยี

360TRUCK คืออะไร         360TRUCK คือ แพลตฟอร์มสำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก เที่ยวเปล่า (Logistic Startup) ที่มีรถบรรทุกขนส่งทุกประเภทให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่จะขนส่งสินค้ามากกว่า 2,500 คัน ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ ไปจนถึง 18 ล้อ และ 22 ล้อ รวมทั้ง Semi-Trailer Truck และรถลากตู้คอนเทนเนอร์ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ทั้งในประเทศไทย และจะขยายประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต สามารถรองรับการให้บริการขนส่งกับธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่ Read more…

โครงการGSBสุดยอด ธนาคารออมสิน

360TRUCK ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ“Industrial B2B” INSPIRE & IDEATION WORKSHOP ROADSHOW Helping refine ideas วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น.จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” แบ่งปันประสบการณ์จากตัวจริงจากโลกสตาร์ทอัพ และเต็มอิ่มกับเวิร์คช็อปเสริมสร้างแนวความคิด กับ คุณชัชชน CEO และ Co-Founder ของ 360TRUCK ตลอดการสัมมนาคุณชัชชนได้แชร์มุมมองที่มีต่อธุรกิจขนส่ง และธุรกิจรถบรรทุกในปัจจุบัน รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์ในการปั้นธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก 360TRUCK(ทรีซิกซ์ตี้ทรัค) ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายของผู้ขนส่งรถบรรทุก กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่รถกระบะ Read more…

5 วิธีอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตอล

            ธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน เกิดการจ้างงาน กระจายเงินจากผู้ประกอบการสู่ลูกจ้าง เกิดการกระจายรายได้และเกิดกำลังซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SMEs ถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุน จึงทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถและขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเสริม อีกทั้งสภาพตลาดการค้าในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง การจะบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจ SMEs อยู่รอดได้ เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องเผชิญ สร้างฐานลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ มีความเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ การมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ฐานลูกค้าจะมีขนาดเล็ก โอกาสที่ธุรกิจจะจำหน่ายสินค้าได้มากสร้างหรือเพิ่มผลกำไรให้มากก็มีน้อย ในความเป็นจริง สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ มีความต้องการในทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำลายกำแพงอุปสรรค์ สร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่ โดยขยายพื้นที่ให้บริการที่กว้างขวางขึ้น สร้างปัจจัยที่จะมาช่วยเสริม สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างคุณภาพสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ Read more…