โครงการGSBสุดยอด ธนาคารออมสิน

360TRUCK ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ“Industrial B2B” INSPIRE & IDEATION WORKSHOP ROADSHOW Helping refine ideas วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น.จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” แบ่งปันประสบการณ์จากตัวจริงจากโลกสตาร์ทอัพ และเต็มอิ่มกับเวิร์คช็อปเสริมสร้างแนวความคิด กับ คุณชัชชน CEO และ Co-Founder ของ 360TRUCK ตลอดการสัมมนาคุณชัชชนได้แชร์มุมมองที่มีต่อธุรกิจขนส่ง และธุรกิจรถบรรทุกในปัจจุบัน รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์ในการปั้นธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก 360TRUCK(ทรีซิกซ์ตี้ทรัค) ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายของผู้ขนส่งรถบรรทุก กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่รถกระบะ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ รถเทรลเลอร์ และรถพ่วง ให้บริการครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ หลากหลายอุตสาหกรรม อนึ่งโครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน Read more…

5 วิธีอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตอล

            ธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน เกิดการจ้างงาน กระจายเงินจากผู้ประกอบการสู่ลูกจ้าง เกิดการกระจายรายได้และเกิดกำลังซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SMEs ถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุน จึงทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถและขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเสริม อีกทั้งสภาพตลาดการค้าในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง การจะบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจ SMEs อยู่รอดได้ เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องเผชิญ สร้างฐานลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ มีความเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ การมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ฐานลูกค้าจะมีขนาดเล็ก โอกาสที่ธุรกิจจะจำหน่ายสินค้าได้มากสร้างหรือเพิ่มผลกำไรให้มากก็มีน้อย ในความเป็นจริง สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ มีความต้องการในทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำลายกำแพงอุปสรรค์ สร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่ โดยขยายพื้นที่ให้บริการที่กว้างขวางขึ้น สร้างปัจจัยที่จะมาช่วยเสริม สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างคุณภาพสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ หากคุณภาพสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็มีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้าได้มาก ยิ่งคุณภาพการให้บริการเป็นที่น่าพอใจของลูกค้าด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจยิ่งขึ้นไปอีก ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาจากลูกค้า ซื้อสินค้าและใช้บริการต่อเนื่องและยาวนาน เกิดเสถียรภาพทางการค้าของผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs Read more…

6 เทคโนโลยีล้ำหน้า ที่จะเปลี่ยนระบบขนส่งรถยนต์บรรทุกและธุรกิจโลจิสติก

บทความจาก PWC การทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง มีปัจจัยที่สำคัญต้องทำความเข้าใจ คือ ความเชื่อมโยงของระบบธุรกิจขนส่ง (Supply Chain) และรถยนต์บรรทุก (Truck) ที่มีการเปลี่ยนแปลงและช่วยเพิ่มประประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของผู้เกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง มีองค์ประกอบที่พอสรุปได้ด้วยกัน 6 ประการ ดังนี้   Vehicle-to-Infrastructure (V2I) Communication เป็นการเชื่อมโยงรถยนต์บรรทุกกับเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นไปได้ เช่น ระบบ GPS ระบบตรวจจับตำแหน่งรถยนต์บรรทุกและตำแหน่งถนนแบบอัตโนมัติ สามารถช่วยในการตรวจสอบความคับคั่งของการจราจร สร้างให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้นของรถยนต์บรรทุกและผู้ขับขี่        การนำเทคโนโลยีพื้นฐานมาใช้ จะช่วยผู้ขับขี่รับรู้ข้อมูลต่างๆ แบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ ทั้งความคับครั่งของการจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ เทคโนโลยีพื้นฐาน ยังสามารถให้คำแนะนำสถานที่จอดรถที่ใกล้สุด เมื่อผู้ขับขี่รู้สึกเมื่อยหล้าต้องการจอดพักผ่อน รวมถึงกฎจราจร และสภาพการจราจร ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและสร้างความปลอดภัย Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication. ความเชื่อมโยงด้วยระบบติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์บรรทุกด้วยกันขณะออกให้บริการ ช่วยลดความเสี่ยงและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยในการแบ่งปันข้อมูลการจราจร ตำแหน่งเส้นทางการเดินรถ ความสามารถในการใช้ความเร็ว การติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่ (Cruise Read more…

ทำความรู้จักกับปัญหาขนส่งเที่ยวเปล่า

รถบรรทุก รถขนส่ง เที่ยวเปล่า คือ การที่รถของผู้ให้บริการขนส่งเมื่อสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภายหลังจากส่งสินค้าลงที่หมายเรียบร้อย ต้องขับกลับไปยังต้นทางเพื่อรอการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวต่อไปโดยไม่มีสินค้าขนส่งกลับ ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนการขนส่งของ 2 เที่ยว แต่สามารถได้รายได้ค่าขนส่งเพียงขาเดียว รถเที่ยวเปล่า ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจขนส่ง แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า รถเที่ยวเปล่าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นความสูญเสียของผู้ประกอบการขนส่ง และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศสร้างปัญหาสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการนำปัญหารถเที่ยวเปล่า ในภาคการขนส่งมาศึกษาวิจัย พบว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องรีบแก้ปัญหา ทำไม่ถึงสำคัญและจะแก้ไขอย่างไร จากการสำรวจของ US Census Bureau ครั้งสุดท้ายในปี 2002 โดยสำรวจจากประเภทการขนส่งและจำนวนไมล์ที่รถบรรทุก รถขนส่ง ใช้วิ่งขนส่งในแต่ละปี ในสหรัฐอเมริการพบว่ามี รถบรรทุก รถขนส่ง เที่ยวเปล่า วิ่งบนถนนจำนวนมากถึงเกือบ 29 พันล้านไมล์ ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายยังไม่มีการสำรวจใหม่หลังจากนั้น เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามมีบริษัทขนส่งเอกชนขนาดใหญ่เห็นความสำคัญของปัญหารถเที่ยวเปล่า มีการทำสำรวจรถเที่ยวเปล่าของตัวเอง เช่น บริษัท Werner Enterprises รายงายว่า ระหว่างปี 2014 – 2016 Read more…

ปรับตัวแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์รับอนาคต …(อันใกล้)

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการในการบริโภคสินค้าขยายไปในทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้บริการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ มองหาผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย คลอบคลุมทุกพื้นที่ รับผิดชอบต่อการให้บริการ ค่าบริการสอดรับกับต้นทุนการผลิต สร้างราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ สภาวการณ์ของตลาดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ   โลจิสติกส์ ต้องปรับตัวให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการ ธุรกิจโลจิสติกส์ ในอนาคตอันใกล้มีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวอย่างมาก  360TRUCK Blog ขอสรุปรวบรวม “วิธีปรับตัว” รับอนาคตที่น่าสนใจด้วยกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1. ต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ด้วยกันเอง (Supply Chain Collaborations) สร้างพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น เปิดรับความร่วมมือกับผู้อื่น ให้บริการแบบ One Stop Services ด้วยการดึงการบริการของ Supply Chain ที่ตนเองไม่มี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของตนเอง พร้อมให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งจากธุรกิจสู่ธุรกิจ B2B จากธุรกิจสู่ผู้บริโภค B2C และ Read more…

MIT$100K Entrepreneurship Competition

MIT$100K Entrepreneurship Competition วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทีม 360TRUCK ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “MIT$100K Entrepreneurship Competition 2018” ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสตาร์ทอัพจากประเทศไทยทีมแรกและทีมเดียวที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันในเวทีนี้  MIT$100K Entrepreneurship Competition เป็นการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพที่ได้รับความสนใจจากสตาร์ทอัพกว่า 1,000 ทีมทั่วโลกที่จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกรรมการผู้มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบ 36 ทีม และรอบ 8 ทีมสุดท้ายตามลำดับ และผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล $100,000 เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ไอเดียธุรกิจของ 360TRUCK ในการมุ่งแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่า ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการเนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรังในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลก ที่ผู้ขนส่งมักต้องตีรถเที่ยวเปล่ากลับหลังจากขนส่งงานสินค้าเที่ยวหลักเสร็จ กลายเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสมหาศาลในการสร้างรายได้ 360TRUCKเป็นตัวกลางและเครือข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อเจ้าของรถและผู้ที่ต้องการส่งสินค้าเข้าด้วยกัน ผ่านการค้นหาด้วยระบบจับคู่ (Matching Read more…

มามะ มาจอยกัน!

ให้เราช่วยหารถบรรทุกขนส่ง หรือ หางานขนส่งคุณภาพให้รถคุณบริการสะดวก ติดตามได้ มั่นใจด้วยระบบคัดกรองคุณภาพผู้ขนส่งของเรา รับประกันด้วยประสบการณ์กว่า10ปี! สมัครเลยวันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 🙂