คำร้องใช้สิทธิภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านหรือประสงค์ที่จะยกเลิกการให้ความยินยอม ในการนี้จะมีการแจ้ง ให้ท่านทราบ ถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมในขณะที่ท่านแจ้งความประสงค์ถอนความยินยอม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิก ความยินยอมต่อบริษัทได้ทางโทรศัพท์ 02-096-6360 ทางอีเมล thanaphon@360truck.co หรือทาง https://www.360truck.co/ ส่งคำขอด้านข้อมูลของคุณไปยัง 360TRUCK ผ่านฟอร์มด้านล่าง
คำขอของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลด้านข้อมูลของ 360Truck