360TRUCK

สิ่งแวดล้อมกับแพลตฟอร์มการจองรถบรรทุก

สิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบจากการกระทำโดยตรงของมนุษย์ ที่ทำให้ธรรมชาติโดนทำลาย ทั้งการตัดไม้ เผ่าป่า หรือทิ้งขยะตามแหล่งธรรมชาติ ก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

และอีกหนึ่งผลกระทบที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกจำนวนมาก ก็คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจกและทำให้อุณหภูมิบนโลกเพิ่มสูงขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้นเช่น หมีขั้วโลกที่เริ่มไม่มีที่อยู่เพราะน้ำแข็งขั้วโลกละลาย เป็นต้น

และมนุษย์เราจะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไร ปัจจุบันธุรกิจมากมายเริ่มให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและพยายามทำ CSR ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคิดเทคโนโลยีที่สามารถจัดการและช่วยเหลือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ปลูกป่า นำขยะมารีไซเคิล จัดการเรื่องน้ำเน่าเสีย หรือการเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าแทน เป็นต้น และ 360TRUCK ก็มีความตั้งใจให้ธุรกิจของเราสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสังคมไปได้ในเวลาเดียวกัน

360TRUCK เป็นแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวออนไลน์เพื่อธุรกิจเราดำเนินกิจการแบบ B2B ซึ่งบริการที่เราให้จะเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกเที่ยวเปล่าที่ต้องการหางานขากลับในเส้นทางนั้น เป็นการจัดสรรรถบรรทุกที่วิ่งอย่างเสียเปล่าให้ได้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด เป็นเหตุให้ทั้งขาไปและขากลับของรถบรรทุกที่เข้าร่วมกับ 360TRUCK จะมีสินค้าทั้งสองขา ช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งได้รายได้เพิ่มขึ้น ทำให้การวิ่งรถของรถบรรทุกที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ 360TRUCK ไม่เสียเปล่า

และตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา 360TRUCK ได้จัดสรรรถบรรทุกเที่ยวเปล่าและช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซที่ไม่จำเป็นไปแล้วในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 1,053,305 kgCO2

ฉะนั้นแล้วการที่หลายธุรกิจ เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็จะทำให้โลกนั้นน่าอยู่ และทาง 360TRUCK ที่ต้องการจัดการรถเที่ยวเปล่าที่มีอยู่มากในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลก เราจึงต้องการจัดการเรื่องนี้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการนี้ได้

360TRUCK-King of backhaul
LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า