360TRUCK ยืน 1 เรื่องการขนส่งสินค้าที่ธุรกิจให้ความไว้วางใจใช้บริการ

ใช้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้าคุณให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลาที่สุด ด้วยคุณภาพและมาตรฐานยืน 1 รอบด้านของ 360TRUCK ที่จะช่วยให้การขนส่งของธุรกิจคุณเป็นเรื่องง่าย

360TRUCK ยืน 1 เรื่องใดบ้าง ที่ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ

  • ยืน 1 เรื่องราคาค่าขนส่งที่ถูกกว่าเจ้าอื่นๆ จากการใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่า
  • ยืน 1 เรื่องรถบรรทุกขนส่งที่มีครบทุกประเภทรถ ผ่านการตรวจสอบจาก 360TRUCK
  • ยืน 1 เรื่องความปลอดภัยของสินค้าด้วยประกันการขนส่งสินค้าทุกเที่ยว 100,000 บาท
  • ยืน 1 เรื่องความง่ายให้คุณสามารถจองรถบรรทุกขนส่งผ่านแอปพลิเคชั่น 360TRUCK จองรถ
  • ยืน 1 เรื่องมาตรฐานการให้บริการที่ตรงเวลา คนขับผ่านมาตรฐานจาก 360TRUCK

360TRUCK มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าทุกระดับทั้งขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงลูกค้าองกรณ์ขนาดใหญ่ให้สามารถเข้าถึงบริการขนส่งรถบรรทุกที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และบริการที่ดีที่สุดสำหรับองกรณ์ของคุณ

หากคุณสนใจใช้บริการสามารถเช็กราคาและดาวน์โหลดแอปได้เลย