ภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ รถเที่ยวเปล่า คือตัวช่วย

นับเป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน

หากดูเพียงผิวเผินอาจเข้าใจว่าเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดจากการ กระทำของมนุษย์ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นสู่อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะที่สัญจรไปมา

จำนวนของขยะที่ย่อยสลายยากล้นเมืองที่ไม่สามารถฝังกลบจนจำเป็นต้องกำจัดโดยใช้ความร้อนเผาไหม้จนนำมาซึ่งมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน นำไปสู่สภาวะ ค่า PM 2.5 เกินมาตราฐานที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

ภาวะโลกร้อน

นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา

รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศและ ภาวะโลกร้อน ก่อผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่รุนแรง จึงเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

มีการออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดปัญหา ปรับเปลี่ยนให้ภาคอุตสาหกรรมแสวงหาทางเลือกในการผลิตและหันมาใช้พลังงานสะอาดทดแทน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกและช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสียของตนเอง

มีตั้งแต่การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ลดปริมาณการบริโภค การหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณของเสียและลดการเผาไหม้ “ลด ละ เลิก” ใช้บรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก ซึ่งผลิตด้วยสารเคมีเป็นพิษและความร้อน ซึ่งก็ช่วยลดมลพิษทางอากาศและโลกร้อนได้ดีระดับหนึ่ง

ภาคธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางบก (Inland Logistics)

ถือเป็นภาคส่วนนึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างมลภาวะทางอากาศ ที่โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์บรรทุกในการให้บริการขนส่งสินค้า และด้วยระบบการจัดการด้านการขนส่งที่ยังมีข้อจำกัด จึงทำให้ส่วนใหญ่แล้วผู้ทำธุรกิจให้บริการขนส่ง ( บริษัทขนส่ง ) จะต้องวิ่งรถทั้งไปและกลับเพื่อขนส่งสินค้าให้กับเจ้าของสินค้า

ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าทางบกเต็มไปด้วยการวิ่งของ รถยนต์บรรทุกเที่ยวเปล่า ที่เกิดจากการให้บริการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางแล้วต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับที่ตั้งเพื่อรองรับการให้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่

ซึ่งถือเป็นความสูญเสียทางธุรกิจ ที่นอกจากไม่สร้างผลผลิต หรือการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีส่วนสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างเช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ ปัญหาอุณหภูมิโลกร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่จำเป็นอีกด้วย

ภาวะโลกร้อน

360TRUCK เราเป็นแพลตฟอร์ม Startup

ผู้บุกเบิกการให้บริการขนส่งสินค้าจากรถขนส่งเที่ยวเปล่า ที่มุ่งมั่นจะแก้ไขและลดปริมาณปัญหารถเที่ยวเปล่าของ บริษัทขนส่ง สร้างประสิทธิภาพและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการบริหารต้นทุนทางธุรกิจ

เราเป็น Platform ที่มีระบบการจัดการธุรกิจขนส่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการ หรือ เจ้าของสินค้า เข้าหากันด้วยระบบจับคู่อัจฉริยะเอกสิทธิ์เฉพาะของ 360TRUCK ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย สะดวกและปลอดภัย เชื่อถือได้ ด้วยระบบคัดกรองผู้ให้บริการขนส่งคุณภาพ พร้อมระบบติดตามงานได้ 24 ชม. ที่จะเปลี่ยนรถขนส่งเที่ยวเปล่าให้เป็นรถขนส่งเที่ยวปกติ สร้างผลผลิตและรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง

ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ช่วยลดปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าในระบบการขนส่งทางบกให้ลดปริมาณลง ส่งผลต่อการก่อมลพิษทางอากาศที่ลดลง และช่วยลดปัญหา ภาวะโลกร้อน สร้างการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และยังมีส่วนรวมในการรักษาโลก สร้างโลกเขียว เพื่อเป็นโลกที่น่าอยู่ในอนาคตต่อไป

วิธีการใช้บริการกับ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดแอปและสมัครสมาชิก

360TRUCK รองรับการทำงานทั้งบนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้คุณสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถจัดการผู้ใช้งานได้ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรณ์ของคุณเข้าถึงข้อมูลได้ในที่เดียว ลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกประเภทรถบรรทุก

360TRUCK มีรถบรรทุกพร้อมให้บริการครบครันทุกประเภทสินค้าตั้งแต่ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ และรถลากพ่วง พร้อมรายละเอียดขนาดบรรทุกสินค้าและน้ำหนักที่สามารถรับสินค้าได้อย่างครบถ้วน รถทุกคันผ่านการตรวจสอบจาก 360TRUCK ให้คุณมั่นใจในคุณภาพของรถบรรทุกและความปลอดภัยของสินค้า โดยเรามีรถพร้อมให้บริการทั่วประเทศมากกว่า 60,000 คันในระบบของ 360TRUCK

ระบุต้นทาง ปลายทาง และรายละเอียดการจัดส่ง

ในการใช้บริการ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศ คุณจะต้องกรอกรายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง รายละเอียดสถานที่ และเวลาเข้ารับส่งสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้คนขับรถบรรทุกของเราเข้ารับสินค้าและส่งสินค้าได้ตามที่คุณต้องการ สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ และสามารถเพิ่มจุด Drop ได้มากถึง 15 จุดเลยทีเดียว

ระบุรายละเอียดสินค้า

360TRUCK จะให้คุณระบุข้อมูลรายละเอียดสินค้าไม่ว่าจะเป็น ประเภทสินค้า ประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาดของสินค้าที่บรรจุ น้ำหนักสินค้า และมูลค่าสินค้า เพื่อให้เราจัดส่งรถบรรทุกที่เหมาะกับสินค้าของคุณ และคุณสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อควรระวังของสินค้าได้เช่น ห้ามวางซ้อนทับ ห้ามสินค้าโดนน้ำ หรือแม้แต่ต้องการผ้าใบคลุมสินค้า 3 ชั้น โดย 360TRUCK มีประกันสินค้าครอบคลุมให้เริ่มต้น 100,000 บาท แต่คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินการคุ้มครองสินค้าได้เป็นยังไงล่ะ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ระบุคำขอเพิ่มเติม

360TRUCK จะมีตัวเลือกคำขอเพิ่มเติมเช่น ต้องการเอกสารส่งกลับ หรือต้องการวงเงินประกันสินค้าเพิ่มเติม โดยคำขอเพิ่มเติมบางอย่างจะมีทั้งฟรีและเสียค่าบริการ

ระบบยืนยันคนขับรถบรรทุก

เมื่อ 360TRUCK จับคู่งานขนส่งของคุณและคนขับรถบรรทุกได้แล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลชื่อนามกสุล เบอร์โทรศัพท์ ของคนขับรถบรรทุก พร้อมทะเบียนรถบรรทุกให้กับคุณ เพื่อให้คุณกดยืนยันรถบรรทุกและชำระเงินก่อนการขนส่งในระบบของ 360TRUCK เพื่อเป็นการคอนเฟริมคนขับรถบรรทุกจะวิ่งงานขนส่งสินค้าของคุณ โดยคนขับรถของ 360TRUCK ทุกคนผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจาก 360TRUCK เรียบร้อย

ติดตามสถานะการขนส่งสินค้า

เมื่อคนขับรถบรรทุกของ 360TRUCK กดเริ่มงานขนส่ง คุณก็จะสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบ Real-time พร้อมรูปภาพการขึ้นลงสินค้า และรูปภาพเอกสารขนส่งสินค้าที่คนขับอัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าผ่านแอป 360TRUCKER และเมื่อเสร็จสิ้นงานขนส่งแล้ว คนขับจะส่งเอกสารการขนส่งทั้งหมด กลับไปให้คุณตามที่คุณกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารเอาไว้ในโปรไฟล์ของคุณ POD FREE ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มาถึงตรงนี้แล้วต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือสมัครสมาชิก

  • ดาวน์โหลดแอป 360TRUCK จองรถ คลิก
  • แอดไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • เยี่ยมชมเพจ Facebook คลิก
  • ติดตามช่อง Youtube คลิก
360TRUCK-King of backhaul
LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า