ประเภทรถบรรทุก แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ 360TRUCK มีคำตอบ

ประเภทรถบรรทุก

360TRUCK แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกขนส่งสินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ ประเภทรถบรรทุก แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณวันนี้ 360TRUCK มีคำตอบ

การขนส่งสินค้า เป็นสิ่งที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้บริการ และเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวกลางในการนำสินค้าจากโรงงานหรือไร่นาไปสู่ผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลออกไป สำหรับบางธุรกิจนั้นผู้บริโภคจะอยู่ไกลออกไปและกระจายกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการขนส่งเป็นอย่างมาก เพราะหากเลือกใช้รถบรรทุกที่ผิดประเภทก็อาจจะทำให้เกิดการเสียหายของสินค้าได้หรือสินค้ามีคุณภาพต่ำลงเพราะการขนส่งที่ไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพ​และไม่ได้​มาตรฐาน

การขนส่งรถบรรทุก ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งภายในประเทศ และประเทศใกล้เคียง เนื่องจากสะดวกและหากคำนวณตามน้ำหนักและขนาดแล้วเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช่จ่ายที่สุด

ประเภทรถบรรทุก

หลักการเลือกใช้บริการขนส่งรถบรรทุก

ประเทศไทยนิยมใช้บริการขนส่งรถบรรทุกในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเกษตร​ ธุรกิจเหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรม​ อุตสาหกรรม​เครื่องจักร ธุรกิจก่อสร้าง ฯลฯ   ซึ่งบางธุรกิจนั้นก็สามารถเลือกรถได้หลากหลายประเภท  ขึ้นอยู่กับจำนวนของสินค้าที่จะขนส่งในแต่ละวัน

พื้นที่ที่จะนำสินค้าไปส่งนั้นก็มีส่วนในการเลือกใช้รถบรรทุกเช่นกัน เพราะถ้าเป็นการขนส่งสินค้าที่อยู่ในพื้นที่แออัดหรือในเมือง การใช้รถที่มีขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้าอาจทำให้เกิดปัญหาการขนส่งล่าช้าได้ เนื่องจากในเมืองมีการจราจรที่หนาแน่น และพื้นที่จำกัด รถใหญ่ต้องการพื้นที่เยอะ  ควรเปลี่ยนขนาดของการขนส่งสินค้าเป็นรถสี่ล้อเพื่อให้เกิดความคล่องตัวกว่า สามารถเข้าไปในพื้นที่แออัดได้

สินค้าบางชนิดมีความเบาะบางมาก เช่นผัก ดอกไม้และผลไม้ จึงจำเป็นต้องเลือกรถที่สามารถรักษาสินค้าให้ไปถึงมือผู้บริโภคได้ ไม่เกิดการเสียหาย และทำการขนส่งได้รวดเร็ว เพราะสินค้าจำพวกนี้สามารถเน่าเสียได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผลผลิตบางชนิดต้องส่งออกไปต่างประเทศ การเลือกใช้บริการขนส่งรถบรรทุกนั้นต้องคำนึงถึงการรักษาอุณหภูมิ​จากไร่นาไปยังจุดขนส่งสินค้าออกต่างประเทศอีกด้วย

ประเภทรถบรรทุก

ประเภทของธุรกิจกับการใช้บริการรถบรรทุก

การจำแนกประเภทของธุรกิจนั้นเราสามารถจำแนกได้อย่างหลากหลาย เช่น แบ่งตามข้อกฎหมาย​กำหนด ได้แก่ ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล​ และธุรกิจไม่เป็นนิติบุคคล หรือสามารถแบ่งได้ตามกิจกรรมที่ธุรกิจกระทำ ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรม​

เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้ ประเภทรถบรรทุก ด้วยรถบรรทุกที่ต้องคำนึงจากลักษณะ​ของสินค้า ขนาด และน้ำหนัก

จึงขอแบ่งประเภทธุรกิจออกตามกิจกรรมที่ธุรกิจทำ ดังนี้

ประเภทรถบรรทุก

ธุรกิจการเกษตร​

ธุรกิจการเกษตร​การเลือกรถขนส่งสินค้านั้นต้องคำนึงจากจำนวน หรือปริมาณ​ของผลผลิตที่เก็บได้ในแต่ละวัน สินค้าจำพวกพืชผักผลไม้ หากมีปริมาณที่น้อย ขนส่งไม่เกิน 1-3 ตัน ก็สามารถใช้รถสี่ล้อคอกคลุมผ้าใบได้ หากสินค้ามีปริมาณที่มากขึ้น สามารถขยายเป็นรถหกล้อคอก หรือรถสิบล้อได้ แต่รถชนิดนี้จะมีความคล่องตัวน้อยกว่ารถสี่ล้อ

ประเภทรถบรรทุก

ธุรกิจประมง

การทำการประมงนั้นต้องขนย้ายสัตว์ทั้งแบบมีชีวิตและ ที่ไม่มีชีวิต จากท่าเรือไปสู่ตลาดโดยตรงหรือไปสู่โรงงานที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร การขนส่งนั้นจะต้องรักษาอุณหภูมิ และปลอดเชื้อ มีการักษาความสะอาดทีดี ควรเลือกรถที่มีตู้แช้เย็นที่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในตัวรถ เพื่อเก็บรถษาความสดใหม่ หรือหากจะขนส่งสัตว์น้ำที่ยังมีชีวิต ผู้ขนส่งอาจจะต้องมีภาชนะใส่น้ำการขนย้ายมีการดูและรักษาคุณภาพน้ำ เพื่อให้สินค้าไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ซึ่งขนาดของรถบรรทุก ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการขนย้ายในแต่ละวัน

ก่อสร้าง

ธุรกิจก่อสร้าง

ในธุรกิจก่อสร้างนั้นต้องมีการขนย้าย อุปกรณ์ต่างๆจากโรงงานไปยังสถานที่ที่ใช้ก่อสร้างซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นั้นมีหลากหลายขนาด เช่น ทราย หิน และดิน สินค้าจำพวกนี้สามารถเทกองกับพื้นได้ ควรใช้รถสิบล้อในการขนส่ง  หรือเป็นวัสดุอุปกรณที่มีขนาดใหญ่มากควรใช้รถพ่วงในการขนย้าย

ตู้คอนเทนเนอร์

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

การนำเข้าส่งออกสินค้าทางเรือ สามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมากในครั้งเดียว การที่นำสินค้าไปส่งที่จุดท่าเรือส่งออกหรือรับสินค้าจากจุดท่าเรือที่นำเข้านั้น ส่วนใหญ่จะนิยมใช้รถหัวลากที่มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านหลัง เพราะสามารถบรรจุสินค้าได้จำนวนมาก และรับน้ำหนักได้มากถึง 28 ตัน

โรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม​เครื่องจักร

​ธุรกิจในปัจจุบันต่างดำเนินกิจการด้วยเครื่องจักกลแทนที่แรงงาน เพราะสามารถผลิตหรือให้บริการแบบคงที่ ได้มาตรฐาน และมีความรวดเร็วกว่าการใช้กำลัง

ซึ่งในการใช้เครื่องจักรมาแทนที่แรงงานคน เป็นที่นิยมในทุกๆธุรกิจ ซึ่งขนาดของเครื่องจักรนั้นก็แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของธุรกิจนั้นๆ

การขนย้ายเครื่องจักรต่างๆควรคำนึงถึงขนาดและของเครื่องจักรเป็นอันดับและหากมีขนาดไม่เกิน 8ตัน สามารถขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก4ล้อได้ หรือ

หากมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถเลือกใช้บริการรถที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีตู้ทับหรือผ้าใบในการคลุมเพื่อป้องการความเสียหายของเครื่องจักร

ซึ่งหลักสำคัญในการเลือกใช้บริการขนส่งรถบรรทุกของทุกธุรกิจนั้น ควรคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก พื้นที่ที่จำทำการส่งหรือรับสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าก่อน

เป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขนส่ง รวมไปถึงสินค้ามีความปวดภัย และรักษาคุณภาพของสินค้าอีกด้วย

วิธีการใช้บริการกับ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดแอปและสมัครสมาชิก

360TRUCK รองรับการทำงานทั้งบนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้คุณสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถจัดการผู้ใช้งานได้ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรณ์ของคุณเข้าถึงข้อมูลได้ในที่เดียว ลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกประเภทรถบรรทุก

360TRUCK มีรถบรรทุกพร้อมให้บริการครบครันทุกประเภทสินค้าตั้งแต่ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ และรถลากพ่วง พร้อมรายละเอียดขนาดบรรทุกสินค้าและน้ำหนักที่สามารถรับสินค้าได้อย่างครบถ้วน รถทุกคันผ่านการตรวจสอบจาก 360TRUCK ให้คุณมั่นใจในคุณภาพของรถบรรทุกและความปลอดภัยของสินค้า โดยเรามีรถพร้อมให้บริการทั่วประเทศมากกว่า 60,000 คันในระบบของ 360TRUCK

ระบุต้นทาง ปลายทาง และรายละเอียดการจัดส่ง

ในการใช้บริการ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศ คุณจะต้องกรอกรายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง รายละเอียดสถานที่ และเวลาเข้ารับส่งสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้คนขับรถบรรทุกของเราเข้ารับสินค้าและส่งสินค้าได้ตามที่คุณต้องการ สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ และสามารถเพิ่มจุด Drop ได้มากถึง 15 จุดเลยทีเดียว

ระบุรายละเอียดสินค้า

360TRUCK จะให้คุณระบุข้อมูลรายละเอียดสินค้าไม่ว่าจะเป็น ประเภทสินค้า ประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาดของสินค้าที่บรรจุ น้ำหนักสินค้า และมูลค่าสินค้า เพื่อให้เราจัดส่งรถบรรทุกที่เหมาะกับสินค้าของคุณ และคุณสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อควรระวังของสินค้าได้เช่น ห้ามวางซ้อนทับ ห้ามสินค้าโดนน้ำ หรือแม้แต่ต้องการผ้าใบคลุมสินค้า 3 ชั้น โดย 360TRUCK มีประกันสินค้าครอบคลุมให้เริ่มต้น 100,000 บาท แต่คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินการคุ้มครองสินค้าได้เป็นยังไงล่ะ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ระบุคำขอเพิ่มเติม

360TRUCK จะมีตัวเลือกคำขอเพิ่มเติมเช่น ต้องการเอกสารส่งกลับ หรือต้องการวงเงินประกันสินค้าเพิ่มเติม โดยคำขอเพิ่มเติมบางอย่างจะมีทั้งฟรีและเสียค่าบริการ

ระบบยืนยันคนขับรถบรรทุก

เมื่อ 360TRUCK จับคู่งานขนส่งของคุณและคนขับรถบรรทุกได้แล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลชื่อนามกสุล เบอร์โทรศัพท์ ของคนขับรถบรรทุก พร้อมทะเบียนรถบรรทุกให้กับคุณ เพื่อให้คุณกดยืนยันรถบรรทุกและชำระเงินก่อนการขนส่งในระบบของ 360TRUCK เพื่อเป็นการคอนเฟริมคนขับรถบรรทุกจะวิ่งงานขนส่งสินค้าของคุณ โดยคนขับรถของ 360TRUCK ทุกคนผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจาก 360TRUCK เรียบร้อย

ติดตามสถานะการขนส่งสินค้า

เมื่อคนขับรถบรรทุกของ 360TRUCK กดเริ่มงานขนส่ง คุณก็จะสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบ Real-time พร้อมรูปภาพการขึ้นลงสินค้า และรูปภาพเอกสารขนส่งสินค้าที่คนขับอัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าผ่านแอป 360TRUCKER และเมื่อเสร็จสิ้นงานขนส่งแล้ว คนขับจะส่งเอกสารการขนส่งทั้งหมด กลับไปให้คุณตามที่คุณกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารเอาไว้ในโปรไฟล์ของคุณ POD FREE ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มาถึงตรงนี้แล้วต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือสมัครสมาชิก

  • ดาวน์โหลดแอป 360TRUCK จองรถ คลิก
  • แอดไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • เยี่ยมชมเพจ Facebook คลิก
  • ติดตามช่อง Youtube คลิก