รถบรรทุกรักโลก
May 6, 2024

การใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่า (หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “Backhaul) สามารถช่วยโลกได้อย่างมากมายในหลายด้านเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคม รถบรรทุกรักษ์โลก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...

Read More