รถบรรทุกรับจ้างราคาถูก
December 9, 2020

การขนส่งรถบรรทุก ในวงการโลจิสติกส์​เป็นที่รู้ดีว่า ค่าบริการต่อหนึ่งเที่ยว ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางทั้งขาไปและกลับ ส่งผลให้การขนส่งนั้น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในส่วนของรอบที่ไม่ได้บรรทุกสินค้า...

Read More