มาตรฐานคุณภาพ
November 14, 2023

เพื่อช่วยรักษามาตรฐานผู้ให้บริการขนส่งสำหรับ 360TRUCK ให้มีบริการขนส่งที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ สำหรับเจ้าของสินค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา อันส่งผลให้เกิดงานขนส่งเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งในระบบ...

Read More