ประเภทรถบรรทุก
December 9, 2020

ประเภทรถบรรทุกขนส่งสินค้า ในปัจจุบัน​มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสตาร์ท​อัพที่เพิ่งเริ่มริเริ่มและใช้แรงงานไม่กี่คน ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการส่งออกหรือส่งสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งธุรกิจนั้นๆก็มีความแตกต่างกันในเรื่อง...

Read More