ประกันสินค้า ดีอย่างไร?
May 18, 2021

ประกันสำหรับรถบรรทุก หรือการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง คือ การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้าหรือผู้รับสินค้าทำประกันภัยชนิดนี้ไม่ได้)...

Read More