ประกันรถยนต์ รถบรรทุก
July 15, 2024

การดำเนินธุรกิจขนส่งนั้น เป็นงานที่มีความท้าทายและความเสี่ยงสูง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ธุรกิจขนส่งต้องให้ความสำคัญ การทำประกันรถยนต์จึงเป็นสิ่งจำเป็น และที่ไม่ควรมองข้าม...

Read More
ประกันสินค้า ดีอย่างไร?
May 18, 2021

ประกันสำหรับรถบรรทุก หรือการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง คือ การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้าหรือผู้รับสินค้าทำประกันภัยชนิดนี้ไม่ได้)...

Read More