ขนส่งสินค้าหน้าฝน
May 24, 2024

ช่วงหน้าฝนเป็นเวลาที่ท้าทายสำหรับการขนส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าบางประเภทไม่สามารถโดนน้ำหรือโดนฝนได้ จึงทำให้ยากต่อการควบคุม นอกจากนี้ ฤดูฝนยังเป็นฤดูที่มีระยะเวลายาวนานถึง 5...

Read More