ต้อนรับใหม่ปีมังกรทอง 360TRUCK แจกอั่งเปาส่วนลดน้ำมัน ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก 360TRUCK

แจกอั่งเปา ส่วนลดน้ำมัน

รับอั่งเปาส่วนลดน้ำมัน  ผ่านการเติมน้ำมันผ่าน ได้แบบปังๆทันที 
ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2566

อั๋งเป่า ที่ 1 เติมน้ำมันผ่าน ฟีเจอร์น้ำมัน ของ 360TRUCK ได้รับส่วนลดน้ำมัน 10 สตางร์/ลิตร ไปเลย

 • 360Advance ฟีเจอร์เบิกคูปองค่าน้ำมันล่วงหน้าในงานขนส่ง  รับทันที
 • 360 EASY ฟีเจอร์การเปลี่ยนวงเงินค่าขนส่งรอโอน เป็นเงินเติมน้ำมัน
 • 360TOPUP ซื้อคูปองน้ำมัน โดยเติมเงินเข้าระบบ
cashback น้ำมันคืน

อั่งเป่า ที่ 2   รับเครดิตน้ำมันคืน (CASH BACK) สูงสุด 25 สตางค์/ลิตร เมื่อคุณมียอดสะสมการใช้คูปองน้ำมันจากการเติมเงิน ผ่านฟีเจอร์ 360EASY และ 360TOP UP ภายในเดือนธันวาคมโดยเมื่อ

 • ใช้คูปองน้ำมันสะสม ภายในเดือน รับเครดิตน้ำมันคืน  10 สตางค์/ลิตร
 • ใช้คูปองน้ำมันสะสม 500,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตน้ำมันคืน  อีก 5 สตางค์ เป็น 15 สตางค์/ลิตร
 • ใช้คูปองน้ำมันสะสม 1,000,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตน้ำมันคืน อีก 10 สตางค์ เป็น 25 สตางค์/ลิตร

เงื่อนไข อั่งเปาที่ 1   

 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานคูปองค่าน้ำมันที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คูปองน้ำมันล่วงหน้า (360Advance)” ต้องทำการใช้งานคูปอง ผ่าน แพลตฟอร์ม 360truck หรือ แอปพลิเคชั่น 360TRUCKER เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับคูปองค่าน้ำมันให้กับสมาชิกผู้ให้บริการขนส่ง 360TRUCK และ ใช้คูปองได้ที่ PT Station ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • การได้รับสิทธิ์ คูปองน้ำมันล่วงหน้า (360Advance) และ คำนวณสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการของบริษัทกำหนด โดยคิดส่วนลดน้ำมันจากราคาน้ำมันดีเซล B7 ของปตท. ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
 • ขอสงวนสิทธิ์คูปองที่ร่วมรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด และเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ 065-764-2227

เงื่อนไข อั่งเปาที่ 2 

 • เมื่อคุณมียอดใช้คูปองน้ำมัน 360Easy และ 360TOP UP สะสมตามที่บริษัทฯกำหนด ต่อเดือน คุณจะได้รับส่วนลด/เครดิตน้ำมันคืน (CASH BACK) ตามเงื่อนไข เติมเข้าในบัญชีน้ำมันของคุณ ภายใน 7 วัน หลังจากวันสรุปยอดสะสมการใช้สิ้นสุดนั้นๆ โดยการคิดส่วนลดน้ำมันจากราคาน้ำมันดีเซล B7 ของปตท. ณ 31 ธันวาคม  2566
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานคูปองค่าน้ำมันที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คูปองน้ำมัน 360 Easy และ 360 TOP UP” ต้องทำการใช้งานคูปอง ผ่านช่องทางออนไลน์ของ 360TRUCK ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับคูปองค่าน้ำมันให้กับสมาชิกผู้ให้บริการขนส่ง 360TRUCK และ ใช้คูปองได้ที่ PT Station ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์คูปองที่ร่วมรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ 065-764-2227