มาตรฐานผู้ให้บริการขนส่ง สำหรับ 360TRUCK

เพื่อช่วยรักษา มาตรฐานผู้ให้บริการขนส่ง สำหรับ 360TRUCK ให้มีบริการขนส่งที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ สำหรับเจ้าของสินค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา อันส่งผลให้เกิดงานขนส่งเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งในระบบ 360TRUCK จึงมีการสร้าง มาตราฐานผู้ให้บริการขนส่ง 2 ประเภท เพื่อวัดระดับมาตรฐานผู้ให้บริการขนส่ง 360TRUCK ให้มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็น สำหรับการรับงานขนส่งกับ 360TRUCK ดังนี้

1. ประเภท super user

จะวัดคะแนนการให้บริการภาพรวมของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อรักษามาตรฐานการขนส่งให้มีคุณภาพ และการบริการที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับเจ้าของสินค้าทุกท่านและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการขนส่งทั่วประเทศกับ 360TRUCK โดยจะแบ่งหัวข้อคะแนน 3 หัวข้อ ดังนี้

1.1 จำนวนเที่ยว

คือ จำนวนการวิ่งงานขนส่งกับ 360TRUCK ภายใต้บัญชีของคุณทั้งหมด (รวมทุกคนขับ หากมีหลายคนขับ)โดยนับจากงานที่คุณได้กดปุ่ม “จบงาน” เรียบร้อยแล้ว

1.2 จำนวนการยกเลิก

คือ  จำนวนการยกเลิกข้อเสนอรับงาน หรือ ยกเลิกงานขนส่งที่คุณได้รับเลือกให้วิ่งงาน โดยนับจากการยกเลิกข้อเสนอรับงาน และกดยกเลิกงาน ทางบริษัทมีจำนวนความถี่ที่สามารถกดยกเลิกงานให้ 3 ครั้ง ใน 90 วัน และระบบจะทำการรีเซ็ตจำนวนยกเลิกงานในวันสุดท้ายของเดือนที่ 3 ในเวลา 23.59 น. หากผู้ให้บริการขนส่งทำการยกเลิกงานจะมีบทลงโทษ ดังนี้ 

 • ทำการยกเลิกงาน 1 ครั้ง ใน 90 วัน ระบบจะทำการแจ้งเตือนทางข้อความ SMS
 • ทำการยกเลิกงาน 2 ครั้ง ใน 90 วัน ระบบจะทำการแจ้งเตือนทางข้อความ SMS เป็นครั้งที่ 2
 • ทำการยกเลิกงาน 3 ครั้ง ใน 90 วัน ระบบจะทำการแจ้งเตือนทางข้อความ SMS และจำกัดสิทธิ์ในการรับงานเป็นเวลา 7 วัน
 • ทำการยกเลิกงาน 4 ครั้ง ใน 90 วัน ระบบจะจำกัดสิทธิ์ในการรับงานเป็นเวลา 15 วัน ต่อทันที
 • ทำการยกเลิกงาน 5 ครั้ง ใน 90 วัน ระบบจะจำกัดสิทธิ์ในการรับงานเป็นเวลา 15 วัน ต่อทันที
 • ทำการยกเลิกงาน 6 ครั้ง ใน 90 วัน ระบบจะจำกัดสิทธิ์ในการรับงานเป็นเวลา 60 วัน
 • ทำการยกเลิกงาน 7 ครั้ง ใน 90 วัน ระบบจะจำกัดสิทธิ์ในการรับงานเป็นเวลา 60 วัน ต่อทันที

1.3 คะแนนดาว

คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่ง โดย คะแนนมีตั้งแต่ 1 ดาว (ควรปรับปรุง) ถึง 5 ดาว (ยอดเยี่ยม) ซึ่งถูกประเมินคะแนนจาก 2 หัวข้อดังนี้

 1. การบริการ มารยาท และตรงต่อเวลา
 2. สภาพรถ และอุปกรณ์เสริม

เมื่อผู้ให้บริการขนส่งเกิดการวิ่งงานขนส่งจริง และได้รับการประเมินจากเจ้าของสินค้า ระบบจะอัปเดตคะแนนดาวให้อัตโนมัติทันที ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยคะแนนดาวที่ผู้ให้บริการขนส่งได้รับการประเมิน มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

คะแนนดาวเฉลี่ย = [(จำนวนดาวข้อ 1) + (จำนวนดาวข้อ 2)] ÷ จำนวนการรีวิว

2. ประเภท driver

คือ คะแนนภาพรวมของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อรักษามาตรฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและการบริการที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับเจ้าของสินค้าทุกท่านและช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการขนส่งทั่วประเทศกับ 360TRUCK โดยจะแบ่งหัวข้อคะแนน 2 หัวข้อ ดังนี้

2.1 จำนวนเที่ยว

คือ จำนวนการวิ่งงานขนส่งกับ 360TRUCKที่คุณเป็นคนขับ โดยนับจากงานที่คุณได้กดปุ่ม “จบงาน” เรียบร้อยแล้ว

2.2 คะแนนดาว

คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจของเจ้าของสินค้าที่มีต่อการให้บริการของผู้ให้บริการขนส่ง โดย คะแนนมีตั้งแต่  1 ดาว (ควรปรับปรุง) ถึง 5 ดาว (ยอดเยี่ยม) ซึ่งถูกประเมินคะแนนจาก 2 หัวข้อดังนี้

 1. การบริการ มารยาท และตรงต่อเวลา
 2. สภาพรถ และอุปกรณ์เสริม

เมื่อผู้ให้บริการขนส่งเกิดการวิ่งงานขนส่งจริง และได้รับการประเมินจากเจ้าของสินค้า ระบบจะอัปเดตคะแนนดาวให้อัตโนมัติทันที ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยคะแนนดาวที่ผู้ให้บริการขนส่งได้รับการประเมิน มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

คะแนนดาวเฉลี่ย = [(จำนวนดาวข้อ 1) + (จำนวนดาวข้อ 2)] ÷ จำนวนการรีวิว

แอปพลิเคชั่น360TRUCKER

ข้อดีของการรับงานผ่านแอป 360TRUCKER

 • รับงานอิสระ ไม่มีข้อผูกมัด เป็นนายตัวเอง
 • หางานขนส่งได้ทุกที่บนมือถือ รายละเอียดชัดเจน แอปใช้งานง่าย
 • เป็นงานขนส่งล่วงหน้า ทำให้คุณมีเวลาเตรียมตัวในการรับงาน
 • มีค่าน้ำมันล่วงหน้าจากปั๊มน้ำมัน PT 35% ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าน้ำมันไปก่อน
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการขนส่ง 24 ชั่วโมง
 • สมัครสมาชิกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. เล่มทะเบียนรถ
 3. ใบขับขี่ที่ถูกต้องตามประเภทรถ
 4. ประกันรถยนต์
 5. ประกันสินค้า

วิธีการสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 360TRUCKER คนขับ ติดตั้งแอป
2. สมัครสมาชิกเป็นรถร่วม สมัครคลิก
3. ส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
4. รอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
5. เพียงเท่านี้ก็สามารถรับงานกับเราได้แล้ว