ขับรถบรรทุก
May 24, 2021

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ต้องพบเจอกับมรสุมสภาพอากาศจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ผู้ให้บริการขนส่งโดยเฉพาะคน ขับรถบรรทุก ต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น เพราะทัศนวิสัยที่มีฝนตก...

Read More
ประกันสินค้า ดีอย่างไร?
May 18, 2021

ประกันสำหรับรถบรรทุก หรือการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง คือ การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้าหรือผู้รับสินค้าทำประกันภัยชนิดนี้ไม่ได้)...

Read More
สวม หน้ากาก
April 29, 2021

ไม่บังคับแต่ข้อร้อง โปรดสวมใส่ หน้ากาก ทุกครั้ง สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ...

Read More
April 12, 2021

Bridgestone x 360TRUCKตามที่ บริดจสโตน ได้ประกาศแท็กไลน์ใหม่ที่ถูกใช้ทั่วโลก คือ...

Read More
ค่าน้ำมัน
March 4, 2021

“ทรีซิกซ์ตี้ทรัค” แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกขนส่งเที่ยวเปล่า ได้ร่วมมือกับ “Office of Transformation...

Read More
บริการขนส่งสินค้า เพื่อรองรับทุกอุตสาหกรรม
February 24, 2021

บริการขนส่งสินค้า ในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการขยายตัว ความต้องการของสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น...

Read More
สิ่งแวดล้อม
December 17, 2020

สิ่งแวดล้อม ที่ดีส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้รับผลกระทบจากการกระทำโดยตรงของมนุษย์ ที่ทำให้ธรรมชาติโดนทำลาย...

Read More
บริการเสริม
December 17, 2020

การให้ บริการเสริม ของแต่ละธุรกิจ/องค์กร จะมี บริการเสริม เพื่อดึงดูดใจให้กับผู้บริโภคมากมาย...

Read More
ภาวะโลกร้อน
December 16, 2020

นับเป็นปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพและร่างกายของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ปัญหามลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อน หากดูเพียงผิวเผินอาจเข้าใจว่าเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ไม่สามารถแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้...

Read More