บริการขนส่งสินค้า บริการคุณภาพ
ด้านโลจิสติกส์ รองรับทุกอุตสาหกรรม


บริการขนส่งสินค้า ในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการขยายตัว ความต้องการของสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีการใช้บริการขนส่งในรูปแบบที่หลากหลาย ไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อความเหมาะสมของขนาดสินค้าและขนาดธุรกิจ แต่ทราบหรือไม่ว่าในหลาย ๆ ครั้ง รถบรรทุกเหล่านั้นจะประสบปัญหา ‘วิ่งกลับเที่ยวเปล่า’

360TRUCK  แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าออนไลน์ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการแบบเหมาคัน ทั้งประเภท รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถพ่วง รถเทรลเลอร์ รถลากตู้ ที่มีเที่ยวเปล่า (Back haul) อยู่ทั่วประเทศ 360TRUCK มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่า (Back haul) ที่เกิดขึ้นกับระบบ Logistics ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย 360TRUCK เป็น tech startup logistics ของคนไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหาบริการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าจึงร่วมกันเพื่อก่อตั้ง 360TRUCK และจากประสบการณ์ในการทำงานด้าน Logistics มายาวนานกว่า10ปี จึงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งเป็นอย่างดี 360TRUCK เป็นผู้นำในด้านการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเที่ยวเปล่า (Back haul)

บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

เพื่อการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ห่วงโซ่อุปทานนี้ และยังทำให้ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ Corporate สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ ประเภทรถขนส่งสินค้าที่ 360TRUCK ให้บริการ เป็นประเภทรถที่ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของการให้บริการขนส่งได้ ตั้งแต่ สินค้าอุปโภค/บริโภค ที่นิยมใช้บริการรถเล็กเพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้าไปถึงตามสาขา ทั่วประเทศ

หรือสินค้าเกษตร ที่นิยมใช้บริการรถคอก ที่จะเหมาะแก่การบรรทุกสินค้าเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย หรือข้าว รวมไปถึงสินค้าขนาดใหญ่อย่าง สินค้าวัสดุก่อสร้างที่ทาง 360TRUCK ได้ให้บริการอยู่เป็นประจำ ทั้งประเภท รถพื้นเรียบ และอื่นๆ ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง

และด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปีในด้าน Logistics ของผู้บริหาร และ ความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาทางด้าน Logistics ทำให้มั่นใจได้ว่า 360TRUCK สามารถให้บริการลูกค้าได้หลากหลายในทุกอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการขนส่งที่มีคุณภาพ

 

ข้อเสียของบริการขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการขนส่งสินค้าทั่วไปจะประสบปัญหากับ ‘วิ่งกลับเที่ยวเปล่า’ ซึ่งคือการที่หลังจากขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางเสร็จแล้ว ขากลับของรถบรรทุกนั้นจะไม่มีสินค้าขนส่งกลับมา จึงทำให้ขากลับของรถบรรทุกเที่ยวนั้นกลายเป็น ‘เที่ยวเปล่า’ ปัญหาที่ตามมาคือ

  • ต้นทุนค่าขนส่งที่แพงขึ้น เพราะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต้องแบกรับต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งขาไปและขากลับ แต่กลับทำรายได้ได้เพียงแค่ขาเดียว
  • ค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกมีราคาที่แพงขึ้นตามลำดับ เพราะเมื่อต้นทุนการขนส่งแพงขึ้น ค่าบริการก็มีราคาแพงขึ้น
  • ราคาไม่คุ้มค่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเจ้าของสินค้า เช่น อุบัติเหตุระหว่างการขนส่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า หรือความล่าช้าของการขนส่ง

นอกจากนี้ การวิ่งรถเที่ยวเปล่าจะทำให้เพิ่มปัญหาในเรื่องของก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อยมากขึ้น และจะสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อีกด้วย

บริการขนส่งสินค้า 360truck

 

บริการขนส่งสินค้า 360TRUCK ช่วยคุณได้

และนั่นคือที่มาของ 360TRUCK (ทรีซิกตี้ทรัค) แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่ช่วยจับคู่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีรถเที่ยวเปล่า กับเจ้าของสินค้าที่ต้องการหารถขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีและอัลกอริธึมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่าอย่างตรงจุด และช่วยให้เข้าถึงบริการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ด้วยระบบคัดกรองและตรวจสอบผู้ให้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน พร้อมประกันสินค้าในทุกเที่ยวการขนส่งของคุณเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่ง อุ่นใจมากขึ้นด้วยบริการติดตามงานขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญด้านบริการขนส่งสินค้ากว่า 10 ปี คอยให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งแอพพลิเคชั่น Line และเว็บไซต์ของ 360TRUCK

ที่สำคัญที่สุดคือการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งช่วยประหยัดเงินให้กับผู้ส่งสินค้า และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่ง นอกจากนี้ การใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้กับโลกเพื่อลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

บริการขนส่งสินค้า ราคาถูก

 

ข้อดีของการใช้บริการขนส่งสินค้า กับ 360TRUCK

1. ลดต้นทุนค่าขนส่ง 360TRUCK.co สามารถให้บริการจองรถขนส่งสินค้าได้ผ่านแพลตฟอร์มที่ทาง 360TRUCK สร้างขึ้น เนื่องจากรถที่ทางเราให้บริการจะเป็นรถเที่ยวเปล่าที่จำเป็นต้องวิ่งกลับมาทางนั้นอยู่แล้ว ทำให้ราคาค่าขนส่ง จะประหยัดกว่าค่าขนส่งโดยปกติ จึงสามารถช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ด้วย

2. เชื่อถือได้ มีมาตรฐานคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Carrier) ทุกรายที่เข้ามาเพื่อให้บริการกับทาง 360TRUCK.co จะต้องผ่านการคัดเลือก ทั้งเรื่อง บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารการขนส่ง และมีประกันสินค้า ทำให้เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการขนส่งส่งสินค้า  สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด

3. มีประกันสินค้าทุกเที่ยวการขนส่ง ต่อเนื่องจากเหตุผลข้อที่ 2 การที่ผู้ให้บริการขนส่งสิงค้า (Carrier) จะเริ่มออกเดินทาง หรือ เริ่มให้บริการแก่เจ้าของสินค้า (Shipper) ได้นั้นทาง ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Carrier) จะต้องมีประกันสินค้าก่อนรับสินค้าก่อนทุกครั้ง เพื่อความสบายใจของเจ้าของสินค้า (Shipper) ในการให้ความไว้วางใจ

4. รองรับการขนส่งที่หลากหลาย รถบรรทุกที่ทาง 360TRUCK.co ให้บริการ มีตั้งแต่รถประเภท 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ รถพ่วง รถเทรลเลอร์ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ การที่เรามีรถให้บริการที่หลากหลายประเภทเช่นนี้เนื่องจากการขนส่งสินค้าของเอเชีย มีรูปแบบความต้องการที่หลากหลายกว่าทางตะวันตกมากจึงทำให้มีประเภทรถมากเช่นกัน ดังนั้นจึงมีบริการขนส่งสินค้าด้วยรถหลายประเภทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของสินค้า (Shipper)

5. มีระบบจัดการเอกสารการขนส่ง การขนส่งจะมีเอกสารการขนส่งมากมายทั้งด้านเรื่องการขนส่ง ทั้งด้านเอกสารทางธุรกิจที่ยุ่งยาก การที่สามารถจัดการทุกอย่างได้ในแพลตฟอร์มเดียวจะเป็นการช่วยทำให้การทำงานไม่ยุ่งยากและการจัดเก็บก็สะดวก ซึ่งเราสามารถทำให้เป็นเช่นนั้นได้ด้วยระบบของแพลตฟอร์ม ของเราสามารถให้เจ้าของสินค้า (Shipper) สามารถจัดการเรื่องเอกสารการขนส่งได้ในที่เดียว และยังสามารถเพิ่มบัญชีผู้เกี่ยวข้องในการขนส่งของบริษัทได้อีกด้วย

6. ติดตามสถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา การขนส่งสินค้าในปัจจุบันอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการขนส่ง คือ สถานะการขนส่ง เพื่อทำให้เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ส่งสินค้า สบายใจเพราะการขนส่งกับทางเราจะมีการอัปเดตสถานะของการขนส่ง และรูปภาพ เพื่อให้เจ้าของสินค้า (Shipper) ได้เห็นภาพมากขึ้นในการขนส่ง กลับมาดูภาพการขนส่งเมื่อไหร่ก็ได้

 

360TRUCK บริการขนส่งสินค้า ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

บริการขนส่งสินค้าของ 360TRUCK ครอบคลุมรถขนส่งทุกประเภท ตั้งแต่ รถ 4ล้อ รถ 6ล้อ รถ 10ล้อ รถ 18ล้อ รถ 22ล้อ รถเทรลเลอร์ รถลากตู้ เพื่อตอบโจทย์การขนส่งทางธุรกิจทุกรูปแบบ ไม่ว่าเป็นธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจสินค้าทางการเกษตร ธุรกิจสินค้าวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่ง 3 ประเภทสินค้านี้เป็นประเภทสินค้าที่ทาง 360TRUCK ได้ให้บริการเป็นประจำจึงทำให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในกลุ่มสินค้าดังกล่าว โดยประเภทสินค้าที่มีการจองรถเข้ามามากที่สุดคือ กลุ่มสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของสินค้านิยมจองรถบรรทุกประเภท รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ เพื่อใช้บริการ หรือเป็นรถที่ติดเฮี๊ยบต่างๆ ทั้งรถ 6 ล้อเฮี๊ยบ และรถ 10 ล้อเฮี๊ยบ ซึ่งทำให้สะดวกกับการขึ้น-ลง มากขึ้น

360TRUCK ยังมีอีกหลากหลายประเภทสินค้าที่เริ่มได้รับโอกาสให้บริการขนส่งมากขึ้น อย่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้าเคมี/พลาสติก และสินค้าวัตถุเคมีอันตราย/สารเคมี และในอนาคต 360TRUCK จะเปิดเพื่อรับสินค้าประเภทควบคุมอุณหภูมิ และยังสามารถให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศได้อีกด้วย สำหรับเจ้าของสินค้าที่สนใจสามารถสอบถามและพูดคุยกับ 360TRUCK ได้ทาง LINE OA ของทาง 360TRUCK เพื่อรับคำปรึกษาและบริการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการขนส่ง

360TRUCK บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการแก้ไขปัญหาเที่ยวเปล่า และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงการรถบรรทุกในไทยและอาเซียน พร้อมที่จะขยายทุกรูปแบบของธุรกิจไปพร้อมกับคุณ มาร่วมเติบโตไปกับเรา 360TRUCK 

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

YOUTUBE : 360TRUCK
YOUTUBE : 360TRUCK

ติดตามเรื่องราวดีๆ จากเรา