ขนส่งข้ามจังหวัด ในช่วงโควิด

แต่ต้องมีหนังสือผ่านเข้าออกจังหวัด

ขนส่งข้ามจังหวัด

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ได้มีการกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการการเดินทางข้ามจังหวัด และ ขนส่งข้ามจังหวัด โดยแบ่งตามพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงกับการติดเชื้อ โดยแบ่งออกมาเป็น 4 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม) คือ พื้นที่เข้มงวดสุดๆ มีการคัดกรองผู้เข้าออกจากพื้นที่ มีทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ,ระยอง ,ชลบุรี ,จันทบุรี ,ตราด

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) คือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมากมาก 1 พื้นที่ มีทั้งหมด 23 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ,กาญจนบุรี,ฉะเฉิงเทรา ,ชุมพร ,ตาก ,นครนายก ,นครปฐม ,นนทบุรี ,ปทุมธานี ,ประจวบคีรีขันธ์ ,ปราจีนบุรี ,พระนครศรีอยุธยา ,เพชรบุรี ,ราชบุรี ,ระนอง ,ลพบุรี ,สิงห์บุรี ,สมุทรปราการ ,สมุทรสงคราม ,สุพรรณบุรี ,สระแก้ว ,สระบุรี ,อ่างทอง

3. พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) คือ พื้นที่ที่ติดกับจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง หรือมีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 รายมีทั้ง 11 จังหวัด

4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) คือ เป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมและพบว่ามีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย มีทั้งหมด 39 จังหวัด

5. พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) คือ พื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อ แต่ตอนนี้ไม่มีพื้นที่นี้แล้ว

และในแต่ละพื้นที่และจังหวัดจะมีการตรวจคัดกรองแตกต่างกัน ซึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม) จะมีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองมากกว่าพื้นที่อื่นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ ขนส่งข้ามจังหวัด จะต้องมี หนังสือผ่านเข้าออกจังหวัด สำหรับการเดินทางจากเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ของผู้เดินทางและ สำหรับการขอหนังสือผ่านเข้าออกจังหวัดเพื่อเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีรายละเอียดดังนี้

สถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องมีการ ขนส่งข้ามจังหวัด ให้เจ้าของสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้ออกหนังสือรับรองได้ ซึ่งในส่วนนี้สามารถขอเป็นล็อตได้ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นประจำหรือเป็นสัปดาห์

ซึ่งทาง 360TRUCK มีการออกหนังสือผ่านเข้าออกจังหวัดให้สำหรับผู้ให้บริการขนส่งในระบบสำหรับพื้นที่ที่ต้องการใช้เอกสารการออกเดินทาง

เจ้าของสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งในระบบทุกท่าน สามารถมั่นใจในการขนส่ง ผ่านระบบ 360TRUCK ว่าสามารถขนส่งสินค้าได้ตามปกติ

360TRUCK-King of backhaul
LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

Youtube: 360TRUCK
Youtube: 360TRUCK

ติดต่อเรื่องราวดีๆ ได้ที่นี่!