Supply Chain Management

 ” Supply chain “ หรือห่วงโซ่อุปทาน มีความสำคัญอย่างมากต่อกิจการต่างๆ เนื่องจากSupply chainเป็นกระบวนการและขั้นตอนในการจัดสรรสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ หากผู้ประกอบการไมสามารถที่จะจัดสรรหรือจัดการระบบSupply chainของตนเองได้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมา ทั้งต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เสียโอกาสการขายสินค้าและอื่นๆอีกมาก ทำให้การจัดการเรื่องSupply chainเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

supply-chain
ขอบคุณรูปจาก https://th.m.wikipedia.org

การจัดการ Supply chain ให้มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการจัดสรรเรื่อง Supplier, Manufacturer (ผู้ผลิต), Warehouse และ Logistics เนื่องจากการจัดการเรื่องSupply chainเกิดจากความร่วมมือและประสานงานของหลายฝ่ายที่จะทำให้Supply chainนั้นสมบูรณ์

เริ่มจากการจัดการวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาที่สมเหตุสมผลจาก Supplier ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้ เมื่อสินค้าของเราขายดีมาก และต้องการวัตถุดิบเพิ่มหรือในช่วงที่สินค้าของเรายังคงเหลืออยู่ในคลังอีกจำนวนมาก การตกลงกับ Supplier เพื่อความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญ

และต่อมาในด้านของผู้ผลิตทั้งเราเองที่สามารถผลิตสินค้าได้เองหรือต้องจ้างเจ้าอื่นผลิตก็ต้องมีการจัดการเรื่อง เวลาในการผลิต ชิ้นส่วนในการผิลต วันเวลาในการผลิตว่าสามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่เรากำหนดหรือไม่

เพื่อส่งต่อไปที่ warehouse ของเราเพื่อจัดเก็บสินค้าของเราไว้ ในอดีตการทำให้เป็น zero stock อาจจะเป็นที่นิยมเนื่องจากจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนในการจัดเก็บสินค้ามากนัก แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาอาจจะทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงักไป เนื่องจากไม่มีสินค้าหรือวัตถุดิบที่สามารถส่งไปขายได้เพราะไม่ได้มีการเตรียม stock ไว้

ฉะนั้นการวางแผน เพื่อเก็บสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเก็บสินค้าหรือเตรียม stock เอาไว้ก็คงจะเป็นแผนของหลายธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่น้อยเลยและทุกๆกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำคือการรับวัตถุดิบจาก supplier ไปส่งที่โรงงานผลิตไปส่งที่ ware house ตลอดจนส่งถึงร้านค้าหรือสาขาต่างๆ ก็ต้องมีการจัดการเรื่อง logistics ให้ดีไม่เช่นนั้นทุกอย่างที่จัดสรรมาก็จะล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อธุรกิจเป็นจำนวนมาก หลายธุรกิจตอนนี้ที่ได้มีการตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพอเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทำให้ Logistics บ้างเจ้าไม่สามารถให้บริการได้ หรือไม่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์นั้นได้หรือไม่สามารถตอบโจทย์ของเราได้ทันที หลายธุรกิจตอนนี้ยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่จึงมีการเตรียมแผนเพื่อขยายแผน ของตนเองเพื่อไม่ให้ได้รับความเสี่ยง ในการใช้บริการเจ้าขนส่งสินค้าเพียงเจ้าเดียวเพราะในสถานการณ์นั้นเจ้าที่เราใช้อยู่อาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามที่เราต้องการหรือไม่สามารถหารถประเภทที่เราต้องการได้ทันเนื่องจากเรามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีการกระจายความเสี่ยงในการใช้งานการขนส่งทั้งเพิ่มเจ้าขนส่งรายอื่นที่สามารถเชื่อถือได้ หรือการเปลี่ยนแปลงและการเข้ามามีบทบาทของแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ทำให้สามารถจองรถได้อย่าง 360TRUCK.co (ทรีซิกซ์ตี้ ทรัค)
360TRUCK-platform
ที่มีประเภทรถที่หลากหลายจึงทำให้สามารถรองรับรูปแบบการขนส่งได้หลากหลายด้วยเช่นกัน จึงทำให้บริษํทต่างๆ สามารถหารถได้ตามประเภทที่ต้องการ ตั้งแต่ประเภท รถ 4 ล้อ, รถ6ล้อ, รถ10ล้อ, รถพ่วง, รถเทรลเลอร์, รถลากตู้คอนเทนเนอร์ จึงทำให้ลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจเลือกใช้บริการได้ง่ายขึ้นซึ่งการจัดการเรื่องSupply chainต่างๆ ได้นั้นหรือ ถ้าสามารถ optimize ทุกขั้นตอนของระบบSupply chainของธุรกิจของตัวเองได้ ก็จะทำให้ ต้นทุนของสินค้าลดลงได้เพราะถ้าเราสามารถหาวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกหรือเราสามารถได้จำนวนในการจัดการหรือการผลิตได้ในปริมาณที่มากพอที่จะทำให้สามารถทำให้ต้นทุนลดลงได้หรือในทาง เศรษฐศาสตร์เรียกว่า “Economy of scale” การประหยัดจากขนาด
ขอบคุณรูปจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Economies_of_scale

และสุดท้ายด้าน Logistics ก็สามาถช่วยในการลดต้นทุนได้โดยการสามารถจัดการขนส่งที่สามารถยืดหยุ่นได้ในเวลาที่เราต้องการหรือเราสามารถหาวัตถุดิบเข้ามาหรือส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มากๆ ก็จะทำให้เที่ยวการขนส่งน้อยลงค่าขนส่งน้อยลง

หรือแม้แต่การใช้แพลตฟอร์มหรือบริษัทเพื่อช่วยในการขนส่งที่อาจจะต้องใช้บริการประเภทรถที่หลากหลาย หรือ ต้องการจัดการเรื่องต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้ช่วยในการลต้นทุนสินค้าได้ด้วยการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า ก้จะสามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าได้ด้วย

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดจึงทำให้เห็นได้ว่า การจัดการเรื่อง Supply chain เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากกับธุรกิจในปัจจุบัน หากต้องการจัดการเรื่อง Logistics ในการจัดการรถโดยให้บริการด้วยรถขนส่งเที่ยวเปล่า สามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของ 360TRUCK.co (ทรีซิกซ์ตี้ ทรัค)ได้

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลย 🚛

[/vc_column]
แอปจองรถบรรทุกขนส่งสินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ