5 วิธีอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิตอล

ธุรกิจ SME  มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน เกิดการจ้างงาน กระจายเงินจากผู้ประกอบการสู่ลูกจ้าง เกิดการกระจายรายได้และเกิดกำลังซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SME  ถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุน จึงทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถและขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเสริม อีกทั้งสภาพตลาดการค้าในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง การจะบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจ อยู่รอดได้ เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ที่ต้องเผชิญ

Build customer base

สร้างฐานลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ มีความเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ การมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ฐานลูกค้าจะมีขนาดเล็ก โอกาสที่ธุรกิจจะจำหน่ายสินค้าได้มากสร้างหรือเพิ่มผลกำไรให้มากก็มีน้อย ในความเป็นจริง สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ มีความต้องการในทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำลายกำแพงอุปสรรค์ สร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่ โดยขยายพื้นที่ให้บริการที่กว้างขวางขึ้น สร้างปัจจัยที่จะมาช่วยเสริม สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่

Create quality products and services

สร้างคุณภาพสินค้าและบริการ คุณภาพสินค้าและบริการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ หากคุณภาพสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็มีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้าได้มาก ยิ่งคุณภาพการให้บริการเป็นที่น่าพอใจของลูกค้าด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจยิ่งขึ้นไปอีก ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาจากลูกค้า ซื้อสินค้าและใช้บริการต่อเนื่องและยาวนาน เกิดเสถียรภาพทางการค้าของผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs

Effective cost management

บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการบริหารจัดการมีความสำคัญอย่างมาก มีผลต่อการสร้างผลกำไรทางธุรกิจได้มากหรือน้อย หากการบริหารจัดการต้นทุนได้ไม่ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนจะน้อย หากบริหารจัดการเงินทุนได้ดี ผลตอบแทนการลงทุนก็จะมาก ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากมายในการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งใดควรเลือกลงทุนเอง สิ่งใดควรเลือกใช้บริการผู้ประกอบการอื่นแทนการเอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ อย่างไหนมากกว่ากัน

Technology to help supplement

นำเทคโนโลยีมาช่วยเสริม ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า นักพัฒนาเทคโนโลยีมีการพัฒนาทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ครอบคลุมการใช้งานแทบจะทุกธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ ครอบคลุมแทบทุกธุรกรรมของการทำธุรกิจ ที่สำคัญคือมีความแม่นยำ อำนวยความสะดวกในการใช้งาน มีความรวดเร็วในการทำธุรกรรม สร้างธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

Social responsibility
  1. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจที่แสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงผลกระทบและความรับผิดชอบต่อสังคม โอกาสที่จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ยั่งยืนจะเป็นไปได้ยาก จะถูกต่อต้านจากสังคม เป็นอุปสรรค์ที่จะพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่อง ธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จะได้รับการตอบรับด้วยดีและเป็นมิตรกับลูกค้าผู้ใช้บริการ

360TRUCK ผู้ให้บริการโลจิสติก หนึ่งในธุรกิจ SMEs เรามีวัตถุประสงเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถขยายฐานลูกค้า ขยายธุรกิจสามารถจำหน่ายและส่งสินค้าให้ลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นตัวแทนการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่มีคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ประหยัดต้นทุนการขนส่ง ด้วยการบริหารจัดการรถยนต์เที่ยวเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทันสมัย ลูกค้าสามารถติดตามและประมวลผลการให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้รถยนต์บรรทุกมาตรฐานความปลอดภัยสูง ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับประกันการขนส่งอย่างไม่มีเงื่อนไข มีระบบบริหารจัดการยืดหยุ่น พร้อมรองรับบริการขนส่งสินค้าในเส้นที่ไม่คุ้นชิน พร้อมมีแพลตฟอร์มขนส่ง ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้แบบครบวงจร หากพร้อมแล้วมาใช้บริการกับเราได้เลยวันนี้

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

YOUTUBE : 360TRUCK
YOUTUBE : 360TRUCK

ติดตามเรื่องราวดีๆ จากเรา