คำสั่งขนส่งสินค้าช่วงเคอร์ฟิว อัปเดตล่าสุด 2 พฤษภา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้เกิดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกัน ยับยั้ง ไม่ให้เชื้อสามารถกระจายได้ในวงกว้าง สมาชิกหลายท่านของ 360TRUCK ได้แชทเข้ามาผ่านทางช่องทางต่างๆของ 360TRUCK เป็นจำนวนมากว่ารถ ขนส่งช่วงเคอร์ฟิว สามารถวิ่งได้หรือไม่ วิ่งรถขนส่งช่วงเคอร์ฟิวอย่างไรให้ถูกต้อง เอกสารรับรองการขนส่งช่วงเคอร์ฟิว 360TRUCK ขอสรุปรายละเอียดจากประกาศคำสั่งการ ขนส่งช่วงเคอร์ฟิว ล่าสุด  (อัปเดต 2 พฤษภาคม 2563) ไว้ดังนี้

“ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานไว้ดังต่อไปนี้

  1. ให้บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก จัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารเกี่ยวกับสินค้าตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการยอมรับการตรวจอุณหภูมิ
  2. การขนส่งสินค้าจากข้อ 1 ให้หมายความรวมถึงการขนส่งเที่ยวเปล่าหรือตู้สินค้าเปล่า ในกรณีเดินทางไปรับสินค้าและเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วด้วย โดยให้ผู้ขนส่งจัดเตรียมเอกสารตามข้อ 1 ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน”

สรุปใจความสำคัญโดย 360TRUCK.co

  1. ประเภทสินค้าที่อนุญาตให้ขนได้ช่วงเคอร์ฟิว ได้แก่ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก นอกเหนือจากสินค้าเหล่านี้ ที่สามารถตีความเป็นอื่นได้ เช่น สินค้าวัสดุก่อสร้าง หมู วัว สิ่งมีชีวิตต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แนะนำว่าไม่ควรขนส่งในช่วงเคอร์ฟิว หรือควรสอบถามจากส่วนปกครองของแต่ละจังหวัดก่อนเดินทางเพื่อความแน่ใจ
  2. เจ้าของสินค้าควรเตรียมเอกสารตามแบบฟอร์ม”เอกสารเกี่ยวกับสินค้า”ให้ครบถ้วนเรียบร้อย (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด) และมอบให้กับคนขับรถก่อนออกเดินทาง
  3. คนขับต้องพกใบขับขี่ บัตรประชาชน เล่มทะเบียนรถ บัตรพนักงาน ให้ครบถ้วนเมื่อเดินทาง
  4. รถเที่ยวกลับจากการไปส่งสินค้าตามแบบฟอร์ม “เอกสารเกี่ยกับสินค้า” ไปส่งเสร็จแล้วจะกลับฐานก็ไม่ต้องกังวล ให้แสดงเอกสารกับเจ้าหน้าที่ได้เลย
  5. ให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิ ชี้แจงเหตุผลและเอกสารให้ครบถ้วนเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการ
ratchakitja_5
ratchakitja_4
ratchakitja_1
ratchakitja_2
ratchakitja_3

ขอบคุณรูปจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ทาง 360TRUCK จึงนำประกาศดังกล่าวมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้ทราบโดยทั่วกันและสำหรับผู้ที่ต้องการทำการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือขนส่งสินค้าช่วงเคอร์ฟิว กับทาง 360TRUCK สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางเหล่านี้ได้เลย

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

YOUTUBE : 360TRUCK
YOUTUBE : 360TRUCK

ติดตามเรื่องราวดีๆ จากเรา