360TRUCK Logistics Startup Platform

MIT

Logistics Startup ยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการขนส่งและปัญหาขนส่งเที่ยวเปล่าด้วยเทคโนโลยี

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจขนส่ง (Logistic) ก็เช่นกัน

การเข้ามาของ Startup ที่ชื่อว่า 360TRUCK จะเข้ามาช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและมูลค่าในทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Startup ที่ชื่อว่า 360TRUCK

360TRUCK คือ แพลตฟอร์ม Online Logistic Marketplace สำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก รถเที่ยวเปล่า ที่มีรถบรรทุกขนส่งทุกประเภทให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่จะขนส่งสินค้ามากกว่า 2,500 คัน ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ ไปจนถึง 18 ล้อ และ 22 ล้อ รวมทั้ง Semi-Trailer Truck และรถลากตู้คอนเทนเนอร์ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ทั้งในประเทศไทย และจะขยายประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต สามารถรองรับการให้บริการขนส่งกับธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่ SME ไปจนถึง Corporate ธุรกิจขนาดใหญ่

 

360TRUCK ให้บริการอย่างไร

เรารวบรวมเอาผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีมีคุณภาพ ด้วยรถบรรทุกที่ได้มาตรฐาน กระจายอยู่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการในทุกพื้นที่

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเพื่อใช้บริการบนแพลตฟอร์มง่าย ๆ ผ่าน LINE application หรือเว็บไซต์ 360TRUCK.co สะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และที่สำคัญค่าบริการที่เหมาะสมด้วยการจัดหารถขนส่ง เที่ยวเปล่า มาเพื่อให้บริการ

 

การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพนี้

360TRUCK เกิดขึ้นจากกลุ่ม Startup คนไทย ที่มี passion ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวงการ Logistics ในประเทศไทย โดยเฉพาะการขนส่งทางรถบรรทุก (trucking industry) ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ100% ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ 360TRUCK มาเป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจ

จากแรงบันดาลใจของกลุ่ม Founder ของ 360TRUCK ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสูญเสียทรัพยากรและมูลค่าทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ Logistic ที่มีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดย 82% เป็นการขนส่งโดยทางรถบรรทุก การที่ธุรกิจพึ่งพิงการขนส่งทางรถบรรทุกมากทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า “ปัญหารถเที่ยวเปล่า” หรือ “Backhaul” คือ เมื่อรถบรรทุกขนส่งสินค้าไปยังจุดปลายทางแล้ว จะวิ่งรถเปล่ากลับไปยังจุดต้นทางเพื่อรอส่งสินค้าเที่ยวต่อไป ผู้ประกอบการ Logistic ต้องแบกรับภาระต้นทุนการขนส่งสินค้าถึงสองเที่ยว คือ เที่ยวไปและเที่ยวกลับ แต่คิดค่าบริการขนส่งได้เพียงเที่ยวเดียว การวิ่งรถเที่ยวเปล่าเป็นความสูญเสีย คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2 พัน 4 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ด้วยปัญหา เที่ยวเปล่า ที่มีมาอย่างยาวนานนี้ทำให้ 360TRUCK มุ่งหวังที่จะ ค้นคว้า เรียนรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหารถเที่ยวเปล่าอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งผู้ให้บริการขนส่งและผู้ใช้บริการ ทำให้ธุรกิจมีผลกำไรที่มากขึ้น สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

และด้วยทีมงานคุณภาพ นำทีมโดยคุณชัชชน แสนใจบาล CEO ที่เรียนทางด้าน Logistics มาโดยตรง และมีประสบการณ์และผ่านการทำงานใน Logistics and Supply Chain ทั้งอาเซียนและต่างประเทศ มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี กับผู้ร่วมก่อตั้ง จำนวน 5 คน ที่มีความสามารถหลากลายทั้งด้าน data analytics, technology และ การตลาด ร่วมกันสรรค์สร้างแพลตฟอร์ม 360TRUCK ขึ้นและนำมาสู่การให้บริการในปัจจุบัน

 

แพลตฟอร์ม 360TRUCK และคุณสมบัติทางเทคโนโลยี

แพลตฟอร์ม 360TRUCK ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ คือ Matching Algorithm ที่จะช่วยเรื่องการจับคู่ หรือ matching ระหว่างผู้ให้บริการขนส่งและผู้ประสงค์จะใช้บริการขนส่ง ( หรือ เจ้าของสินค้า ) อย่างเหมาะสมและลงตัว, ระบบการตรวจสอบและติดตามสถานะ การขนส่งสินค้าของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบติดตามได้จากแพลตฟอร์มด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ และยังมั่นใจกับทุกการขนส่ง เพราะ 360TRUCK มีประกันสินค้าครอบคลุมทุกเที่ยวการขนส่ง หมดกังวลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สินค้าเสียหาย

 

บทสรุปของธุรกิจ Logistics Startup นี้

แพลตฟอร์ม 360TRUCK เป็นผลงานทางเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมระบบ Logistics โดยเฉพาะการขนส่งทางรถบรรทุกของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากปัญหา “รถเที่ยวเปล่า” สร้างสรรค์โดยกลุ่ม Startup คนไทย ที่มุ่งมั่นจะช่วยลดปัญหาความสูญเสียจาก “รถเที่ยวเปล่า” ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการขนส่ง ( หรือ เจ้าของสินค้า ) พร้อมให้บริการด้วยทีมงานคุณภาพ

ผู้ให้บริการขนส่งสามารถนำรถบรรทุกขนส่งมาสมัครเป็นผู้ให้บริการขนส่ง(carrier)เมื่อได้รับการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของแพลตฟอร์ม 360TRUCK จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถ utilize รถบรรทุกที่มี และที่มีลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างคลอบคลุมทั่วประเทศ

เจ้าของสินค้า หรือ ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า(shipper) จะได้ความสะดวก เชื่อถือได้ ในการจองรถบรรทึก และที่สำคัญได้รับค่าบริการที่เป็นธรรมเหมาะสม ทำให้สามารถสร้างผลกำไรที่มากขึ้นด้วยต้นทุนทางธุรกิจที่ต่ำลง

360TRUCK-King of backhaul
LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

YOUTUBE : 360TRUCK
YOUTUBE : 360TRUCK

ติดตามเรื่องราวดีๆ จากเรา