360TRUCK ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ”ข้าว แลก ปลา“555

CSR_rice change fish

โครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลจากการระบาดของโรค COVID-19

ในช่วงวิกฤตโรคระบาด ‘COVID-19’ ชุมชนท้องถิ่นเริ่มประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต แม้จะสามารถทำนาปลูกข้าวหรือสามารถหาปลาได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถนำผลผลิตของตนไปจำหน่ายได้ ไม่ว่าจะโดยเงื่อนไขของการเดินทางที่จำกัดหรือ การปิดสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า จึงมีการรื้อฟื้อภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างชุมชน ให้เป็นทางเลือกที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นทางรอดในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

โมเดลต้นแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19 ชุมชนปกาเกอะญอในภาคเหนือซึ่งมีการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวยังผลิตข้าวได้ ส่วนชุมชนชาวเลราไวย์ ในจังหวัดภูเก็ต แม้จะหาปลาได้ แต่ไม่มีที่ขาย เมื่อขาดรายได้ แต่รายจ่ายยังคงเดิม พวกเขาจึงไม่มีเงินพอสำหรับซื้อข้าวสาร แทนที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล-กะเหรี่ยง จึงปัดฝุ่นวิถีการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมมาใช้ ภายใต้ ‘โครงการ ข้าว แลก ปลา’ เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้

โดยข้าวจากชาวปกาเกอะญอ ได้ถูกขนส่งออกจากเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ตึกเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ โดยก่อนการเริ่มขนส่งมีการประกอบพิธีเรียกขวัญข้าว เพื่อขอให้ขวัญข้าวยังอยู่กับท้องไร่ และเพื่อส่งมอบสินค้าข้าวที่ให้ไปถึงอย่างปลอดภัยที่ภูเก็ต

CSR-360TRUCK

จากนั้นได้มีการระดมชาวบ้านและชาวชุมชนปกาเกอะญอร่วมกันขนข้าวจำนวนกว่า 6 ตันขึ้นรถ 6 ล้อคอก ซึ่งสนับสนุนการให้บริการโดย 360TRUCK โดยใช้ระยะทางในการเดินทางกว่า 1,000 กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่รถขนส่งของ 360TRUCK

หลังจากเดินทางเป็นระยะเวลา 2 วัน ข้าวจากชาวปกาเกอะญอได้ถูกส่งถึงชาวเลราไวย์เมื่อเช้าวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยความปลอดภัย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวเลราไวย์

อนึ่งทาง 360TRUCK ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ เพื่อให้ชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ได้สามารถติดต่อกัน และ แลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างชุมชนได้โดยใช้ของที่ผลิตเองได้แลกเปลี่ยนกัน

ชาวราไวย์ที่ภูเก็ตก็มีข้าวจากเชียงใหม่และจ.ตากทาน ชาวปกาเกอะญอที่เชียงใหม่ ก็มีปลาทะเลจากภูเก็ตทาน โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน 🌾🐟

และมี 360TRUCK สนับสนุนการขนส่ง เพื่อกระจายรายได้ให้แก่เครือข่ายผู้ขนส่งรายย่อยในภูมิภาคต่างๆ เป็นโมเดลแบบ win win win

LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

YOUTUBE : 360TRUCK
YOUTUBE : 360TRUCK

ติดตามเรื่องราวดีๆ จากเรา