ราคาเที่ยวเปล่า

backhaul-price

วันนี้ 360TRUCK จะมาเล่าสาเหตุที่ ” ราคาเที่ยวเปล่า “ ถูกว่า “ราคาเที่ยวปกติ” และทำไมธุรกิจต่างๆ จึงควรที่จะใช้รถเที่ยวเปล่าในการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง  สำหรับการวิ่งรถเที่ยวเปล่าหลายคนที่เคยประสบปัญหาการวิ่งรถเที่ยวเปล่าหรืออยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อยู่แล้วนั้น คงมีความเข้าใจดีอยู่แล้วว่าปัญหาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจโดยการสร้างต้นทุนที่เสียเปล่าและทำให้ส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การวิ่งรถเที่ยวเปล่าจึงเป็นปัญหาเรื่อยมาในวงการโลจิสติกส์ แต่ถ้าเราสามารถนำรถเที่ยวเปล่าหรือรถที่วิ่งเที่ยวเปล่ามารับสินค้าและส่งสินค้าให้กับธุรกิจได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อย

ราคารถเที่ยวเปล่ากับรถเที่ยวปกติต่างกันอย่างไร มีวิธีการคิดที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ทำไมราคาเที่ยวเปล่าจึงถูกกว่า

  1. ราคาเที่ยวปกติ = การคิดราคาจะคิดทั้ง ไป – กลับ
  2. ราคาเที่ยวเปล่า (Backhaul) = การคิดราคาตามจริงเพียงการวิ่งแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น

การคิดราคาเที่ยวเปล่าอย่างเดียว จะเป็นการคิดจากเที่ยวที่ผู้ขนส่งจำเป็นต้องวิ่งมาเส้นทางนั้นๆ เพื่อรับงานหลักหรืองานประจำอยู่แล้วทำให้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่งอีกด้วยและ 360TRUCK เป็นแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อหางานขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ยังต้องวิ่งเที่ยวเปล่าให้มีงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ราคารถเที่ยวเปล่าเทียบกับราคาปกติ

และทำไมธุรกิจต่างๆ จึงควรใช้บริการรถเที่ยวเปล่าเพื่อให้ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

ธุรกิจต่างๆมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจ จะต้องมีกำไรเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นธุรกิจจึงต้องหาวิธีการต่างๆ ทั้งการเพิ่มรายรับให้มากขึ้น ลดต้นทุนในส่วนต่างๆ ที่สามารถทำได้ ดังนั้นการใช้รถเที่ยวเปล่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ต้องลดให้ได้นั้น ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการต้นทุนที่เสียเปล่านี้

วิธีลดต้นทุนขนส่งด้วยบริการรถเที่ยวเปล่า

การลดต้นทุนค่าขนส่งสำหรับธุรกิจ มีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุน ทั้งการคำนวนเส้นทางในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือการสร้างคลังสินค้าระหว่างเส้นทางเพื่อกระจายหรือพักสินค้า และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของสินค้าก็คือการใช้บริการรถเที่ยวเปล่าที่มีงานที่วิ่งจากเส้นทางนั้นๆ อยู่แล้วจึงเป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจเพื่อการลดต้นทุนค่าขนส่งได้ดีอีกทางหนึ่ง

หากต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าซึ่งให้บริการโดยแพลตฟอร์ม 360TRUCK สามารถ Add Line หรือ ติตามข่าวสามารถที่ Facebook หรือ Youtube ของทาง 360TRUCK ได้เลย

แอปจองรถบรรทุกขนส่งสินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ