360TRUCK เกาะติด เส้นทางน้ำท่วม

เกาะติด เส้นทางน้ำท่วม #รถผ่านไม่ได้ 2564
เส้นทางน้ำท่วม

เกาะติด เส้นทางน้ำท่วม ประเทศไทย 2564

360TRUCK ติดตามเส้นทางหลวงน้ำท่วม 2564 ผ่านแผนที่อุทกภัยกรมทางหลวงชนบท (http://fms2.drr.go.th/)

เกาะติดสรุป เส้นทางน้ำท่วม 2564 โดย 360TRUCK ที่นี่ทุก 09.00น.

อัพเดต 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

รายชื่อเส้นทางที่ #รถผ่านไม่ได้ 6 จุด

ภาคอีสาน             ผ่านไม่ได้ 4 จุด
ภาคกลาง             ผ่านไม่ได้ 2 จุด

ภาพที่แสดงจุดผ่านไม่ได้ (สีแดง)

เกาะติดเส้นทางน้ำท่วม

เหนือ1 จังหวัด 2 แห่ง (ผ่านได้: 2 ผ่านไม่ได้: 0)

จังหวัดรหัสสายทางชื่อสายทางอำเภอระดับน้ำ (ซม.)การสัญจร
บทช.แม่สะเรียงมส.3017แยกทางหลวงหมายเลข 105 (กม.ที่ 190+200) – บ้านสบโขงสบเมย0.6ผ่านได้
บทช.แม่สะเรียงมส.3017แยกทางหลวงหมายเลข 105 (กม.ที่ 190+200) – บ้านสบโขงสบเมย1ผ่านได้

อีสาน9 จังหวัด 19 แห่ง (ผ่านได้: 15 ผ่านไม่ได้: 4)

จังหวัดรหัสสายทางชื่อสายทางอำเภอระดับน้ำ (ซม.)การสัญจร
บทช.ซับใหญ่ชย.3010แยกทางหลวงหมายเลข 205 (กม.ที่ 33+300) – อ่างเก็บน้ำลำคันฉูบำเหน็จณรงค์0ผ่านไม่ได้
บทช.ประทายนม.3127แยกทางหลวงหมายเลข 207 (กม.ที่ 15+950) – บ้านไทรงามพิมาย20ผ่านได้
บทช.ประทายนม.3051แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 492+900) – บ้านดอนอีลุ่มประทาย40ผ่านได้
บทช.สีคิ้วนม.4033แยกทางหลวงหมายเลข 2256 (กม.ที่ 43+650) – บ้านช่องสำราญด่านขุนทด,เทพารักษ์,เทพสถิต0.43ผ่านได้
มหาสารคามมค.3062แยกทางหลวงหมายเลข 208 (กม.ที่ 18+275) – บ้านหนองผือโกสุมพิสัย15ผ่านได้
บทช.พุทไธสงบร.4015แยกทางหลวงหมายเลข 2074 (กม.ที่ 55+750) – บ้านโพธิ์ฮีพุทไธสง15ผ่านได้
ขอนแก่นขก.3037แยกทางหลวงหมายเลข 229 (กม.ที่ 16+000) – บ้านสำราญโคกโพธิ์ไชย20ผ่านได้
ขอนแก่นขก.3055แยกทางหลวงหมายเลข 229 (กม.ที่ 27+800) – บ้านมูลนาคโคกโพธิ์ไชย5ผ่านได้
ขอนแก่นขก.1039แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 411+900) – บ้านหนองไหบ้านแฮด,มัญจาคีรี0ผ่านไม่ได้
ขอนแก่นขก.1039แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 411+900) – บ้านหนองไหบ้านแฮด,มัญจาคีรี15ผ่านได้
ขอนแก่นขก.1011แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 13+000) – บ้านพระยืนเมือง,พระยืน5ผ่านได้
ขอนแก่นขก.1011แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 13+000) – บ้านพระยืนเมือง,พระยืน10ผ่านไม่ได้
บทช.ภูเขียวชย.4030แยกทางหลวงหมายเลข 2037 (กม.ที่ 10+025) – แยกทางหลวงหมายเลข 2055 (กม.ที่ 13+475)ภูเขียว25ผ่านได้
ขอนแก่นขก.1011แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 13+000) – บ้านพระยืนเมือง,พระยืน40ผ่านไม่ได้
บทช.พลขก.3054แยกทางหลวงหมายเลข 229 (กม.ที่ 21+800) – บ้านโพธิ์ไชยมัญจาคีรี,โคกโพธิ์ไชย20ผ่านได้
บทช.ภูเขียวชย.4030แยกทางหลวงหมายเลข 2037 (กม.ที่ 10+025) – แยกทางหลวงหมายเลข 2055 (กม.ที่ 13+475)ภูเขียว40ผ่านได้
บทช.ภูเขียวชย.4017แยกทางหลวงหมายเลข 2187 (กม.ที่ 17+375) – บ้านผักปังภูเขียว,บ้านแท่น22ผ่านได้
บทช.ภูเขียวชย.4017แยกทางหลวงหมายเลข 2187 (กม.ที่ 17+375) – บ้านผักปังภูเขียว,บ้านแท่น28ผ่านได้
บทช.วังน้ำเขียวนม.3002แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 87+700) – บ้านหนองเสือบองครบุรี0.06ผ่านได้

กลาง9 จังหวัด 11 แห่ง (ผ่านได้: 9 ผ่านไม่ได้: 2)

จังหวัดรหัสสายทางชื่อสายทางอำเภอระดับน้ำ (ซม.)การสัญจร
อ่างทองอท.2034แยกทางหลวงหมายเลข 32 (กม.ที่ 52+550) – บ้านมหานามเมือง,ไชโย40ผ่านได้
บทช.สองพี่น้องสพ.4100แยกทางหลวงหมายเลข 3422 (กม.ที่ 27+020) – บ้านสองพี่น้องสองพี่น้อง15ผ่านได้
สิงห์บุรีสห.5042แยกทางหลวงชนบท สห.3008 (กม.ที่ 1+650) – แยก ทช.สห.5043 (กม.ที่ 2+375)ค่ายบางระจัน , ท่าช้าง25ผ่านได้
บทช.ชัยบาดาลลบ.4074แยกทางหลวงหมายเลข 2321 (กม.ที่ 11+900) – บ้านเขาสลัดไดชัยบาดาล20ผ่านได้
บทช.บรรพตพิสัยนว.3102แยกทางหลวงหมายเลข 117 (กม.ที่ 16+150) – บ้านเนินเก้าเลี้ยว, ชุมแสง40ผ่านไม่ได้
บทช.นครสวรรค์นว.4096แยกทางหลวงหมายเลข 3005 (กม.ที่ 8+950) – บ้านเนินกระพี้โกรกพระ10ผ่านได้
บทช.นครสวรรค์นว.4022แยกทางหลวงหมายเลข 3005 (กม.ที่ 12+100) – บ้านศาลาแดงโกรกพระ5ผ่านได้
นครนายกนย.3012แยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 37+585) – บ้านโพธิ์แทนองครักษ์15ผ่านได้
บทช.หนองม่วงลบ.4056แยกทางหลวงหมายเลข 2340 (กม.ที่ 19+600) – บ้านประดู่งามโคกเจริญ15ผ่านได้
ปทุมธานีปท.3026แยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 31+550) – เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันตกธัญบุรี, หนองเสือ10ผ่านได้
บทช.หนองม่วงลบ.5183แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 (กม.ที่ 7+100) – บ้านเขาราบยางราก0ผ่านไม่ได้

ใต้0 จังหวัด 0 แห่ง (ผ่านได้: 0 ผ่านไม่ได้: 0)

ไม่มีข้อมูลอุทกภัย

ตะวันออก1 จังหวัด 1 แห่ง (ผ่านได้: 1 ผ่านไม่ได้: 0)

จังหวัดรหัสสายทางชื่อสายทางอำเภอระดับน้ำ (ซม.)การสัญจร
ฉะเชิงเทราฉช.3002แยกทางหลวงหมายเลข 319 (กม.ที่ 121+100) – บ้านตลาดพนมพนมสารคาม20ผ่านได้

สมัครเป็นรถร่วมกับ 360TRUCK ดีอย่างไร

เพิ่มรายได้ ลดเที่ยวเปล่า

360TRUCKER คือแอปหางานขนส่งรถบรรทุก ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณ สมัครสมาชิกเป็นรถร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของรถบรรทุก หรือนิติบุคคล ที่เป็นบริษัทขนส่ง มีรถบรรทุกหลายคัน 360TRUCKER สามารถสมัครเป็น Super user และทำการเพิ่ม Driver ภายใต้ Account ของคุณเองได้ เพื่อให้คุณสามารถหางานขนส่งจากบริษัทชั้นนำได้ง่าย ๆ ผ่านมือถือ การเงินภายใน 1 วันหลังจบงาน

รับงานอิสระ ไม่มีข้อผูกมัด

หากคุณมีช่องทางการรับงานประจำอยู่แล้ว แต่มีเวลาว่าง หรือจอดรองานหลายวัน 360TRUCKER เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกรับงานสำหรับคนขับรถบรรทุกทั่วประเทศ สามารถทำเป็นงานประจำหรือเป็นงานเสริมได้ สามารถเสนอราคาค่าขนส่งที่คุณต้องการได้อีกด้วย

มีงานตลอดทุกวัน

360TRUCK ดูแลเจ้าของสินค้ามากกว่า 3,000 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ทำให้มีการสร้างงานขนส่งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และคนขับรถบรรทุกที่ดาวน์โหลดแอป 360TRUCKER ก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีงานขนส่งที่เหมาะกับคุณตลอดเวลา หรือคนขับรถบรรทุกสามารถกดเมนู ค้นหางานขนส่ง ผ่านแอปพลิเคชั่น ก็จะพบงานที่ตรงกับประเภทรถของคุณ

แอ๊ดวานซ์ค่าน้ำมันล่วงหน้า 35%

360TRUCK มีค่าน้ำมันล่วงหน้าให้คุณ โดยที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการรับงานและการเดินทางของคุณมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการกดเบิกคูปองค่าน้ำมันล่วงหน้า 35% เพื่อไปเติมที่ปั๊มน้ำมัน PT พร้อมรับส่วนลดค่าน้ำมันประจำเดือน

มีประกันสินค้ารายเที่ยวราคาพิเศษ

360TRUCK มีพาร์ทเนอร์ชั้นนำที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนขับรถบรรทุกของเราไม่ว่าจะเป็น ประกันรถ ประกันสินค้ารายเที่ยว ประกันสินค้ารายปี ราคาพิเศษ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจ ปลอดภัย และหายห่วงในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการขนส่ง 24 ชั่วโมง

360TRUCK มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในงานขนส่งที่พร้อมจะดูแลคุณ ให่คำปรึกษา และวางแผนงานให้กับเจ้าของรถหรือแม้แต่บริษัทขนส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชั่น

360TRUCKER จะช่วยให้ชีวิตการรับงาน การอัปเดตสถานะงาน การได้รับเงินค่าขนส่งได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยที่คุณไม่ต้องผ่านตัวกลาง ได้รับเงินค่าขนส่ง 100% ไม่มีการหักค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ประเภทรถบรรทุกที่เราเปิดรับสมัคร

 • รถ 4 ล้อ ตู้ทึบ / คอกสูง / จั้มโบ้
 • รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ / คอกดัมพ์ ไม่ดัมพ์ / พื้นเรียบ / ติดเครน(เฮี๊ยบ)
 • รถ 10 ล้อ ตู้ทึบ / คอกดัมพ์ ไม่ดัมพ์ / พื้นเรียบ / ติดเครน(เฮี๊ยบ)
 • รถพ่วง ตู้ทึบ / คอกดัมพ์ ไม่ดัมพ์ / พื้นเรียบ
 • รถเทรลเลอร์ พื้นเรียบ / คอกดัมพ์ / เปิดม่านข้าง (Side-curtain)
 • รถลากตู้ 20 , 40 ฟุต แห้งและควบคุมอุณหภูมิ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. เล่มทะเบียนรถ
 3. ใบขับขี่ที่ถูกต้องตามประเภทรถ
 4. ประกันรถยนต์
 5. ประกันสินค้า

วิธีการสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 360TRUCKER คนขับ ติดตั้งแอป
2. สมัครสมาชิกเป็นรถร่วม สมัครคลิก
3. ส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
4. รอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
5. เพียงเท่านี้ก็สามารถรับงานกับเราได้แล้ว