360TRUCK

6 เทคโนโลยี ขนส่งรถบรรทุก ที่จะมาเปลี่ยนโฉมระบบขนส่ง
เทคโนโลยี

การทำความเข้าใจ เทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง มีปัจจัยที่สำคัญต้องทำความเข้าใจ คือ ความเชื่อมโยงของระบบธุรกิจขนส่ง (Supply Chain) และรถยนต์บรรทุก (Truck) ที่มีการเปลี่ยนแปลงและช่วยเพิ่มประประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของผู้เกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง มีองค์ประกอบที่พอสรุปได้ด้วยกัน 6 ประการ ดังนี้

1. Vehicle-to-Infrastructure (V2I) Communication

เป็น การเชื่อมโยงรถยนต์บรรทุกกับเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นไปได้ เช่น ระบบ GPS ระบบตรวจจับตำแหน่งรถยนต์บรรทุกและตำแหน่งถนนแบบอัตโนมัติ สามารถช่วยในการตรวจสอบความคับคั่งของการจราจร สร้างให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้นของรถยนต์บรรทุกและผู้ขับขี่

การนำ เทคโนโลยี พื้นฐานมาใช้ จะช่วยผู้ขับขี่รับรู้ข้อมูลต่างๆ แบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ ทั้งความคับครั่งของการจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ เทคโนโลยีพื้นฐาน ยังสามารถให้คำแนะนำสถานที่จอดรถที่ใกล้สุด เมื่อผู้ขับขี่รู้สึกเมื่อยหล้าต้องการจอดพักผ่อน รวมถึงกฎจราจร และสภาพการจราจร ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและสร้างความปลอดภัย

2. Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication.

ความเชื่อมโยงด้วยระบบติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์บรรทุกด้วยกันขณะออกให้บริการ ช่วยลดความเสี่ยงและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยในการแบ่งปันข้อมูลการจราจร ตำแหน่งเส้นทางการเดินรถ ความสามารถในการใช้ความเร็ว การติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่ (Cruise Control System) ระบบการหลบหลีกการชน (Collision Avoidance Systems) และระบบเรดาร์ (Radar System) นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุแล้ว ยังช่วยในเรื่องความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์บรรทุก ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้บ้างแล้ว

3. Remote Diagnostics

เทคโนโลยีควบคุมรถยนต์บรรทุกทางไกลด้วยอุปกรณ์ทางเทคนิค ช่วยให้การดูแล บำรุงรักษารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้งานรถบรรทุกโดยไม่จำเป็น ลดเวลาการให้บริการและลดต้นทุนการดูแล บำรุงรักษา รถยนต์บรรทุก ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพรถยนต์บรรทุก ลักษณะการใช้รถยนต์บรรทุก สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ให้โรงงานผลิต สามารถสร้างการควบคุมทางไกลผ่านเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเทคนิคของรถยนต์บรรทุก สร้างการควบคุมของตัวมันเอง ให้ข้อมูลการบำรุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน แนะนำศูนย์ซ่อมแซมที่ใกล้ที่สุดเพื่อแก้ปัญหาทันทีที่รถยนต์บรรทุกไปถึงศูนย์ซ่อม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์ซ่อม ใช้ประโยชน์และรายได้จากการใช้อะไหล่ชิ้นส่วน สร้างความพอใจผู้ใช้บริการ นำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันของศูนย์บริการซ่อมรถยนต์บรรทุกและเจ้าของผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุก

4. Autonomous driving

เทคโนโลยีรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เป็นเทคโนโลยีที่มีการทำงานผสมผสานกันระหว่างเรดาร์หรือเลเซอร์ตรวจจับ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล้อง เซ็นเซอร์ รวมถึงแผนที่ 3 มิติ ซึ่งอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้ จะเปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู่ยุคแห่งการที่รถยนต์บรรทุกสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวมันเองหรือไร้คนขับ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมการขนส่ง ซึ่งการทดสอบบนถนนสายแรกได้มีการเริ่มต้นไปแล้ว

การพัฒนารถยนต์บรรทุกขับเคลื่อนด้วยตัวเองจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า และอาจทำให้อาชีพพนักงานขับรถยนต์บรรทุกไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามยังไม่มีความพร้อมในทุกเส้นทาง และยังมีความจำเป็นต้องใช้พนักงานขับรถบรรทุกอยู่ต่อไป ซึ่งอาจต้องใช้เวลาออกไปอีกมากกว่า 5 ปี กว่าที่รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อนด้วยตัวมัน จะได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์

5. The Integrated Supply Chain

มีความเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานจากนี้ จะมีความเชื่อมโยงกันของข้อมูลด้านโลจิสติกแบบเรียลไทม์ ตลอดทั่วผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งจากโรงงานผลิตสู่คลังเก็บสินค้า จากคลังเก็บสินค้าสู่ผู้จัดจำหน่าย และจากผู้จัดจำหน่ายไปจนสิ้นสุดยังลูกค้าผู้ต้องการใช้สินค้า เมื่อใดที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อสินค้าไปยังโรงงานผู้ผลิต โรงงานผู้ผลิตจะสามารถส่งข้อมูลการส่งสิ้นค้าให้แก่ผู้ลูกค้าได้ทันที หากมีปัญหาด้านการจราจรหรืออุบัติเหตุ ที่จะทำให้การส่งสินค้าคลาดเคลื่อนไป ระบบสามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนการขนส่งใหม่และเวลาให้แก่ลูกค้าใหม่ในทันที

6. Automated Freight Matching

ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันของระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็วกับผู้จัดส่งสินค้า ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูล Cloud และการจับคู่ของระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ทราบว่ารถยนต์บรรทุกสามารถบรรทุกสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดผ่านตัวเซ็นเซอร์ สามารถรู้ว่าพื้นที่ของรถยนต์บรรทุกสามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอหรือไม่ พร้อมให้บริการขนส่งได้ตามกำหนดการของรถยนต์บรรทุก สามารถประมาณการการส่งสินค้าจะมาถึงได้อย่างแม่นยำ รวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารกันบนระบบฐานข้อมูลดิจิทัล สามารถจับคู่ของระบบการขนส่ง จาก Platform สู่ Platform อย่างลงตัว

ความเชื่อมโยงของระบบขนส่งด้วยรถยนต์บรรทุกผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของระบบการขนส่งสินค้าของโลกอย่างสิ้นเชิง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบของโลจีสติก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจโลจีสติก ทั้ง การเชื่อมโยงของระบบ Supply Chain และการจับคู่ของระบบการขนส่งสินค้า

วิธีการใช้บริการกับ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดแอปและสมัครสมาชิก

360TRUCK รองรับการทำงานทั้งบนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้คุณสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถจัดการผู้ใช้งานได้ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรณ์ของคุณเข้าถึงข้อมูลได้ในที่เดียว ลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกประเภทรถบรรทุก

360TRUCK มีรถบรรทุกพร้อมให้บริการครบครันทุกประเภทสินค้าตั้งแต่ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ และรถลากพ่วง พร้อมรายละเอียดขนาดบรรทุกสินค้าและน้ำหนักที่สามารถรับสินค้าได้อย่างครบถ้วน รถทุกคันผ่านการตรวจสอบจาก 360TRUCK ให้คุณมั่นใจในคุณภาพของรถบรรทุกและความปลอดภัยของสินค้า โดยเรามีรถพร้อมให้บริการทั่วประเทศมากกว่า 60,000 คันในระบบของ 360TRUCK

ระบุต้นทาง ปลายทาง และรายละเอียดการจัดส่ง

ในการใช้บริการ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศ คุณจะต้องกรอกรายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง รายละเอียดสถานที่ และเวลาเข้ารับส่งสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้คนขับรถบรรทุกของเราเข้ารับสินค้าและส่งสินค้าได้ตามที่คุณต้องการ สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ และสามารถเพิ่มจุด Drop ได้มากถึง 15 จุดเลยทีเดียว

ระบุรายละเอียดสินค้า

360TRUCK จะให้คุณระบุข้อมูลรายละเอียดสินค้าไม่ว่าจะเป็น ประเภทสินค้า ประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาดของสินค้าที่บรรจุ น้ำหนักสินค้า และมูลค่าสินค้า เพื่อให้เราจัดส่งรถบรรทุกที่เหมาะกับสินค้าของคุณ และคุณสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อควรระวังของสินค้าได้เช่น ห้ามวางซ้อนทับ ห้ามสินค้าโดนน้ำ หรือแม้แต่ต้องการผ้าใบคลุมสินค้า 3 ชั้น โดย 360TRUCK มีประกันสินค้าครอบคลุมให้เริ่มต้น 100,000 บาท แต่คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินการคุ้มครองสินค้าได้เป็นยังไงล่ะ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ระบุคำขอเพิ่มเติม

360TRUCK จะมีตัวเลือกคำขอเพิ่มเติมเช่น ต้องการเอกสารส่งกลับ หรือต้องการวงเงินประกันสินค้าเพิ่มเติม โดยคำขอเพิ่มเติมบางอย่างจะมีทั้งฟรีและเสียค่าบริการ

ระบบยืนยันคนขับรถบรรทุก

เมื่อ 360TRUCK จับคู่งานขนส่งของคุณและคนขับรถบรรทุกได้แล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลชื่อนามกสุล เบอร์โทรศัพท์ ของคนขับรถบรรทุก พร้อมทะเบียนรถบรรทุกให้กับคุณ เพื่อให้คุณกดยืนยันรถบรรทุกและชำระเงินก่อนการขนส่งในระบบของ 360TRUCK เพื่อเป็นการคอนเฟริมคนขับรถบรรทุกจะวิ่งงานขนส่งสินค้าของคุณ โดยคนขับรถของ 360TRUCK ทุกคนผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจาก 360TRUCK เรียบร้อย

ติดตามสถานะการขนส่งสินค้า

เมื่อคนขับรถบรรทุกของ 360TRUCK กดเริ่มงานขนส่ง คุณก็จะสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบ Real-time พร้อมรูปภาพการขึ้นลงสินค้า และรูปภาพเอกสารขนส่งสินค้าที่คนขับอัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าผ่านแอป 360TRUCKER และเมื่อเสร็จสิ้นงานขนส่งแล้ว คนขับจะส่งเอกสารการขนส่งทั้งหมด กลับไปให้คุณตามที่คุณกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารเอาไว้ในโปรไฟล์ของคุณ POD FREE ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มาถึงตรงนี้แล้วต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือสมัครสมาชิก

  • ดาวน์โหลดแอป 360TRUCK จองรถ คลิก
  • แอดไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • เยี่ยมชมเพจ Facebook คลิก
  • ติดตามช่อง Youtube คลิก
แอปจองรถบรรทุกขนส่งสินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ หารถขนของย้ายบ้าน ย้ายหอ