ปี 2022 ที่ผ่านมา 360TRUCK ได้ช่วย ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

360TRUCK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างสิ้นเปลือง 360TRUCK ได้ช่วย ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Emission 4,495,500 CO2eq จากการใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่าอย่างคุ้มค่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ทดแทนประมาณ 3 แสนต้น

360TRUCK ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างสิ้นเปลือง

รถเที่ยวเปล่า คืออะไร ?

คือ รถบรรทุกขนส่งที่ต้องขับกลับต้นทางโดยไม่มีสินค้าขนส่งกลับ นอกจากทำให้ต้องแบกรับต้นทุนการขนส่งของ 2 เที่ยว ยังปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างมลภาวะ และอากาศเป็นพิษ

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปีที่ผ่านมา 360TRUCK ได้ช่วยลดอะไรไปบ้าง

โดยในปี 2022 ที่ผ่านมา 360TRUCK ได้ประหยัด Carbon Emission 4,495,500 CO2eq จากการใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่าอย่างคุ้มค่า 🌳 เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ทดแทนประมาณ 3 แสนต้น ซึ่งนอกจากจะเพิ่มรายได้ให้ผู้ขับรถบรรทุกทั้ง 2 เที่ยว ยังใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ในการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเปลือง โดยการใช้บริการขนส่งสินค้ากับ 360TRUCK และวิธีการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีด้วยกันอีกหลากหลายวิธีเบื้องต้นดังนี้

  • การประหยัดพลังงานที่ใช้ภายในบ้าน
  • การเดิน ปั่นจักรยาน หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
  • การรับประทานให้หมด
  • ลด ใช้ซ้ำ ซ่อมแซม และรีไซเคิล
  • เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
  • เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นกระบอกเสียงให้ร่วมกันรณรงค์

การตัดสินใจของเราจึงมีความสำคัญ ราว 2 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมาจากภาคครัวเรือนหรือระดับบุคคล และภาคพลังงาน อาหาร และการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของเราต่างก็มีส่วนปล่อยมลพิษประมาณร้อยละ 20 ด้วยเหตุนี้ เราทุกคนจึงสามารถสร้างความแตกต่างได้ ตั้งแต่ไฟฟ้าที่เราใช้ อาหารที่เรารับประทาน ไปจนถึงวิธีการที่เราเดินทาง ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก https://thailand.un.org/th/174634-10-withiiaekwikvtolkrxndwytawera

สนใจสมัครใช้บริการของ 360TRUCK ต้องทำอย่างไร

  • สมัครสมาชิก 360TRUCK เป็นบัญชีเจ้าของสินค้า
  • แนบเอกสารให้ครบถ้วน หนังสือรับรองบริษัท , สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังช่องทางต่อไปนี้

รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศ 360TRUCK