360TRUCK แพลตฟอร์มจอง รถบรรทุกรับจ้างราคาถูก ที่สุด

รถบรรทุกรับจ้างราคาถูก

การขนส่งรถบรรทุก ในวงการโลจิสติกส์​เป็นที่รู้ดีว่า ค่าบริการต่อหนึ่งเที่ยว ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางทั้งขาไปและกลับ ส่งผลให้การขนส่งนั้น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในส่วนของรอบที่ไม่ได้บรรทุกสินค้า ซึ่งรอบที่ไม่ได้ขนส่งสินค้านั้น เรียกว่า รถเที่ยวเปล่า โดย รถเที่ยวเปล่า นั้นเป็นปัญหาที่เหล่าผู้ประกอบการเคยประสบปัญหา​กัน และเป็นที่รู้กันว่าปัญหานี้ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจ

กล่าวคือ การสร้างต้นทุนเสียเปล่า แต่แพลตฟอร์ม​ของเราทำให้การวิ่งรถเที่ยวเปล่านั้นมีค่าขึ้นมา โดยการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ให้ผู้ที่ให้บริการ และผู้ใช้บริการได้มาเจอกัน นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ให้บริการขนส่งรถบรรทุกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้ช่ายให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

 บริการ รถบรรทุกรับจ้างราคาถูก มีการใช้บริการกันอย่างแพร่หลายในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง เป็นต้น หรือใช้บริการขนส่งรถบรรทุก ในการขนส่งผลิตผลจากเกษตรกรสู่โรงงาน หรือสู่พ่อค้าคนกลาง

 ในปัจจุบันการใช้บริการ ขนส่งรถบรรทุก มีอยู่จำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของการเรียกใช้บริการ
เราจึงมุ่งพัฒนาบริการของเราให้มีมาตรฐาน มีประสิทธภาพ สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการ

 360TRUCK จึงคิดระบบการบริการมาใหม่ บนแพลตฟอร์ม รถบรรทุกรับจ้างราคาถูก ขนส่งออนไลน์ ที่จะช่วยผู้ประกอบการ เกษตรกร หรืออาชีพใดก็ตามที่เรียกใช้บริการ ขนส่งรถบรรทุก ให้ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ประหยัดเวลา และที่สำคัญคือค่าบริการที่ถูกที่สุด
เพราะจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งด้วยบริการที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างรถเที่ยวเปล่าและผู้ที่ต้องการใช้บริการ
ทั้งสองฝั่งสามารถจับคู่และใช้บริการกันได้ภายในคลิกเดียวที่มาพร้อมระบบการติดตามได้ 24ชั่วโมง

ข้อดีของการขนส่งรถด้วยบรรทุกกับ 360TRUCK

รถบรรทุกรับจ้างราคาถูก

– บริการจับคู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแพลตฟอร์มของเราที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้ให้บริการ ขนส่งรถบรรทุก และผู้ใช้บริการทั่วประเทศ โดยสร้างโครงข่ายขนาดใหญ่ ทำให้การจับคู่เป็นไปได้อย่างแม่นยำและใกล้เคียงกันมากที่สุด ช่วยลดปัญหารถเที่ยวเปล่า

– ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ การใช้บริการรถขนส่งสินค้าจำเป็นต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์  เพื่อลดข้อผิดพลาด และปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง เช่น สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง สินค้าสูญหายระหว่างเดินทาง เป็นต้น เราจึงมีระบบคัดกรองผู้ใช้บริการ โดยทำการตรวจสอบประวัติของธุรกิจและสินค้าต่างๆ ในส่วนของผู้ให้บริการ ขนส่งรถบรรทุก เราได้มีการตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่ มีระบบยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ

– ประหยัดเวลาในการค้นหา และต่อรองราคา เนื่องจากเราบริการ ขนส่งรถบรรทุก ด้วยรถเที่ยวเปล่า ซึ่งทำให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด ผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก สามารถทราบราคา และสามารถค้นหาบริการขนส่งรถบรรทุก ของการขนส่งสินค้าได้ภายในคลิกเดียว จึงทำให้ประหยัดเวลาในการเจรจาต่อรอง

– สร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจ และลดจ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ขนส่งรถบรรทุก การเพิ่มประสิทธิภาพของรถเที่ยวเปล่า ทำให้ผู้ประกอบการได้ใช้บริการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก ในราคาที่ถูกลง ทำให้ลดรายจ่ายให้กับธุรกิจ หรือที่เรียกว่าลดต้นทุนเสียเปล่า รวมทั้งยังสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ให้บริการ ขนส่งรถบรรทุก ได้มีรายได้มากขึ้นจากการวิ่งรถเที่ยวเปล่าอีกด้วย

– ติดตามการขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรา ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็คการ ขนส่งด้วยรถบรรทุก ได้ตลอดเวลา ผ่านระบบ GPS ที่มีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถคาดคะเนและจัดการบริหารคลังเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความกังวลใจ รวมถึงประหยัดเวลาในการสื่อสารเพื่อเช็คพิกัดของรถบรรทุกอีกด้วย

– ประหยัดเวลาการจัดการในธุรกิจด้วยระบบจัดการที่ได้มาตรฐาน บริการของเราคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกขนาดของธุรกิจ บางธุรกิจมีจำนวนทรัพยากรณ์คนในการบริหารจัดการที่จำกัด การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญ หากมีข้อผิดพลาดอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจได้ บริการจองรถและจับคู่ของเรามีระบบที่สามารถรายงานการจอง และจัดการ พร้อมรายงานผล นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทำให้ประหยัดเวลาการบันทึกข้อมูลและการวางแผนอีกด้วย

– พื้นที่บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ ธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ด้วยบริการของเรามีความครอบคลุมในทุกๆอุตสาหกรรม จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียกใช้บริการ ขนส่งรถบรรทุก ได้

– มีบริการให้คำปรึกษา เรามีทีมงานมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการขนส่งด้วยรถบรรทุก ที่ช่วยให้คำแนะนำในการเลือกใช้รถในการขนส่ง พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้บริการจนถึงขนส่งสินค้าสำเร็จ

– รับประกันสินค้าทุกเที่ยวการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้บริการ เราได้มีการรับประกันสินค้าให้ทุกเที่ยวการขนส่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ขนส่งรถบรรทุก กับทางเรามั่นใจได้ว่าบริการมีการรับรอง มีมาตรฐานในทุกๆการขนส่ง

ประเภทของรถบรรทุกที่ให้บริการ

รถบรรทุกรับจ้างราคาถูก

รถ 4 ล้อ

รถ 4 ล้อ หรือรถกระบะ ถือเป็นรถที่ธุรกิจ SMEs เลือกใช้มากที่สุด ซึ่งใช้สำหรับการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้าออเดอร์ขนาดเล็กแต่มีการสั่งซื้อเป็นประจำ เพราะรถ 4 ล้อ เป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่มาก จึงทำให้มีความคล่องตัวสูงกว่าการขนส่งรถบรรทุก ประเภทอื่นๆ รถประเภท 4 ล้อ สามารถเข้าในเขตเมืองได้ไม่ติดเวลา (Truck ban) และส่งสินค้าตามร้านค้าต่างๆที่มีพื้นที่จำกัดได้ โดยบรรทุกได้ครั้งละประมาณ 1-3 ตัน

ประเภทรถที่นิยมใช้

 • 4 ล้อคอกคลุมผ้าใบ : ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สำหรับการขนสินค้าประเภทพืช ผักผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ที่ต้องการปริมาตรบรรทุกที่เยอะกว่า รถ 4 ล้อตู้
 • 4 ล้อตู้ทึบ : นิยมใช้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ ต้องการความปลอดภัย สินค้ามีโอกาสสูญหายได้ง่าย อาจต้องมีการเปิดตู้เพื่อไปลงหลายจุด เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าที่ไม่ชอบความชื้น

รถ 6 ล้อ

ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะเป็นเจ้าของสินค้า (Shipper) ซึ่งมีโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือเป็นศูนย์การกระจายสินค้าที่ต้องการส่งสินค้าไปยังสาขาต่างๆ หรือเรียกใช้บริการเพื่อขนย้ายของหรือย้ายบ้านและสินค้าที่นิยมใช้ 6 ล้อขนส่งจะมีสินค้าเกี่ยวกับการ อุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้าง เนื่องจาก 6 ล้อปัจจุบันมีขนาดที่ใกล้เคียงกับรถ 10 ล้อ มีต้นทุนค่าขนส่งต่อเที่ยวที่ต่ำกว่า ดังนั้น รถหกล้อจึงเหมาะกับสินค้าประเภทดังที่กล่าวมาข้างต้น คือมีปริมาตรมาก แต่น้ำหนักไม่มาก

ประเภทรถที่นิยมใช้

 • พื้นเรียบ: นิยมใช้ขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 6 ตัน
 • คอก: ใช้ขนสินค้าเกษตร โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 8 ตัน
 • ตู้ทึบ: ขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถเปียกน้ำได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 6 ตัน

รถ 10 ล้อ

เป็นที่นิยมในกลุ่ม สินค้าเกษตร ก่อสร้าง ขนดิน ขนแร่ต่างๆ โดยเฉพาะรถ 10 ล้อดัมพ์ จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในกลุ่มสินค้าที่ต้องเทกอง (BULK) และกลุ่มสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมหนักหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
10 ล้อ เหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้าหรือขนส่งสินค้าที่มีปริมาณเยอะๆและมีน้ำหนักมากๆ สินค้าที่ใช้บริการจะสามารถเทกองออกได้เลย เพราะเป็นรถขนาดใหญ่ที่สามารถรับน้ำหนักสิ่งของได้เยอะ เช่น วัสดุก่อสร้าง สินค้าจากโรงงาน หรืออุปกรณ์สำนักงานที่มีขนาดใหญ่ และเครื่องจักรกลต่างๆ

ประเภทรถที่นิยมใช้

 • พื้นเรียบ : น้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 15 ตัน
 • คอกดัมพ์/ไม่ดัมพ์ : น้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 15 ตัน
 • ตู้ทึบ : น้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 14.5 ตัน

รถพ่วง

ขนส่งรถบรรทุก ประเภทรถพ่วง เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าครั้งละมากๆ หรือขนาดสินค้าที่ใหญ่ และตัวอย่างสินค้าที่ใช้รถประเภทนี้ คือ อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และสินค้าที่นิยมในการใช้คืออุตสาหกรรมเกษตร อย่างพวก น้ำตาล ยางพารา อาหารสัตว์ ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าเทกองจะเป็นที่นิยมอย่างมาก ประเภทรถที่นิยมใช้ รถพ่วงพื้นเรียบ, รถพ่วงตู้, รถพ่วงคอกดัมพ์, รถพ่วงคอก = โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 30 ตัน รถกึ่งพ่วง หรือ Semi-Trailer รถ4กึ่งพ่วงหรือเรียกอีกชื่อคือ “รถเทรลเลอร์” และสาเหตุที่หลายคนเรียกแบบนั้นเกิดจากการที่รถประเภทนี้มีหัวเป็นตัวขับเคลื่อนและมีหาง (Trailer) ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ รถประเภทนี้จะเหมาะสมกับสินค้าพวก JUMBO Pallet สำหรับรถประเภทนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นเนื่องจากรถประเภทนี้มีผ้าใบคลุม

ประเภทรถที่นิยมใช้

 • รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ, รถเทรลเลอร์คอกดัมพ์ = โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 30 ตัน

รถลากตู้คอนเทนเนอร์

รถลากตู้หรือที่หลายคนเรียกกันจนติดปากว่า “รถหัวลาก” รถลากตู้ประเภทนี้จะนิยมใช้ในกลุ่ม การนำเข้า – ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ ที่อยู่ตามท่าเรือขนส่งต่างๆ และเนื่องจากสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมาก

ประเภทรถที่นิยมใช้

 • Dry 20 ฟุต = โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 28 ตัน
 • Dry 40 ฟุต = โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 28.5 ตัน
 • Reefer 20 ฟุต = โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 27.5 ตัน
 • Reefer 40 ฟุต = โดยน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้คือ 29 ตัน