มาตรฐานยูโร 5 คืออะไร

มาตรฐานยูโร 5 คืออะไร

มาตรฐานยูโร 5 คืออะไร EURO ย่อมาจาก EUROPEAN EMISSION STANDARDS ที่เป็นการควบคุมมลพิษจากสหภาพในยุโรปที่ได้มีการวางมาตรการในการควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 โดยนับเป็น มาตรฐานยูโร 1 (EURO 1) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งมีการควบคุมยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีการเผาไหม้ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ปล่อยมลพิษออกมาน้อยที่สุด มีการแบ่งออกเป็นประเภท และขนาดของเครื่องยนต์ จนมีการพัฒนาเครื่องยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นฐานได้มีการวัดอะไรบ้างดังนี้

 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
 • สารไฮโดรคาร์บอน (HC)
 • สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
 • สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM)

สำหรับปัจจุบันในประเทศไทยมีการบังคับใช้ มาตรฐานยูโร 4 ที่มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ยูโร 4 ที่กำหนดปริมาณการปล่อยมลพิษที่จะต้องไม่เกินค่าดังนี้

 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน 1 กรัม/กม.
 • สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ต้องไม่เกิน 0.1 กรัม/กม.
 • สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ต้องไม่เกิน 0.08 กรัม/กม.
 • สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ต้องไม่เกิน – กรัม/กม.

เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 4

 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน 0.5 กรัม/กม.
 • สารไฮโดรคาร์บอนและ สารไนโตรเจนออกไซด์ (HC+NOx) ต้องไม่เกิน 0.3 กรัม/กม.
 • สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ต้องไม่เกิน 0.25 กรัม/กม.
 • สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ต้องไม่เกิน 0.025 กรัม/กม.

ขณะที่ มาตรฐานยูโร 5 ที่จะมีการบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ยูโร 5 ที่กำหนดปริมาณการปล่อยมลพิษที่จะต้องไม่เกินค่าดังนี้ 

 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน 1 กรัม/กม.
 • สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ต้องไม่เกิน 0.1 กรัม/กม.
 • สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ต้องไม่เกิน 0.06 กรัม/กม.
 • สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ต้องไม่เกิน 0.005 กรัม/กม.

เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5

 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน 0.5 กรัม/กม.
 • สารไฮโดรคาร์บอนและ สารไนโตรเจนออกไซด์ (HC+NOx) ต้องไม่เกิน 0.23 กรัม/กม.
 • สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ต้องไม่เกิน 0.18 กรัม/กม.
 • สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) ต้องไม่เกิน 0.005 กรัม/กม.

ทั้งนี้ มาตรฐานยูโร 5 (EURO 5) เพิ่มความเข้มงวดของการปล่อยฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอย่างมาก โดยรถยนต์ดีเซลทุกคันต้องติดตั้งตัวกรองฝุ่นละออง ส่วนข้อจำกัด NOx ก็เข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน (โดยต้องลดลง 28% เมื่อเทียบกับ EURO 4) และเป็นครั้งแรกที่มีการจำกัดปริมาณฝุ่นละอองสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นแบบจุดระเบิดโดยตรง

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่ามาตรฐานไอเสีย (มาตรฐานยูโร) ที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ในที่สุด

สำหรับ ขั้นตอนออกมาตรฐานบังคับยูโร 5 กรณีดำเนินการได้ 2 แนวทางคือ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับปัจจุบัน ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   และแนวทางที่2 ยกร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับใหม่ จะเปลี่ยนจากการตราพระราชกฤษฎีกา มาเป็นการออกกฎกระทรวงอุตสาหกรรมได้เลย

สำหรับโรงกลั่นน้ำมันสามารถ ยกระดับการผลิตน้ำมันจากมาตรฐานยูโร 4 เป็นยูโร 5 ซึ่งจะ ลดปล่อยกำมะถันลงจาก 100 PPM ในมาตรฐานยูโร 4 เป็นให้เหลือ 10 PPM ในน้ำมันเบนซินและดีเซล และดีเซลจะลดปล่อยค่าสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนจาก 11% ในมาตรฐานยูโร 4 เป็นให้เหลือ 8%

ปัจจุบันมีโรงกลั่น 6 แห่ง คือ ไทยออยล์ บางจาก พีทีทีจีซี เอสโซ่ ไออาร์พีซี และเอสพีอาร์ซี ซึ่งจะเร่งผลิตตามมาตรฐานยูโร 5 ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งมีต้นทุนปรับปรุงโรงกลั่น 35,000 ล้านบาท

บอร์ด สมอ. เห็นชอบให้บังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 คุมมลพิษรถบรรทุก รถบัส รถกระบะ และรถยนต์เล็ก ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน มีผล 1 มกราคม 2567 มุ่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) หรือบอร์ด สมอ. ว่า บอร์ด สมอ. ได้มีมติเห็นชอบให้ สมอ. ควบคุมรถบรรทุก รถบัส รถกระบะ และรถยนต์เล็ก ทุกรุ่นทุกคัน ต้องได้มาตรฐานยูโร 5 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกมา ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้กำชับให้ สมอ. เร่งรัดกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดมาตรฐานแล้วจำนวน 34 มาตรฐาน อาทิ รถยนต์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน รถมอเตอร์ไซค์  การทดสอบสารมลพิษจากเครื่องยนต์  และมลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อ  ขึ้นไป เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

สมัครเป็นรถร่วมกับ 360TRUCK ดีอย่างไร

เพิ่มรายได้ ลดเที่ยวเปล่า

360TRUCKER คือแอปหางานขนส่งรถบรรทุก ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณ สมัครสมาชิกเป็นรถร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของรถบรรทุก หรือนิติบุคคล ที่เป็นบริษัทขนส่ง มีรถบรรทุกหลายคัน 360TRUCKER สามารถสมัครเป็น Super user และทำการเพิ่ม Driver ภายใต้ Account ของคุณเองได้ เพื่อให้คุณสามารถหางานขนส่งจากบริษัทชั้นนำได้ง่าย ๆ ผ่านมือถือ การเงินภายใน 1 วันหลังจบงาน

รับงานอิสระ ไม่มีข้อผูกมัด

หากคุณมีช่องทางการรับงานประจำอยู่แล้ว แต่มีเวลาว่าง หรือจอดรองานหลายวัน 360TRUCKER เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกรับงานสำหรับคนขับรถบรรทุกทั่วประเทศ สามารถทำเป็นงานประจำหรือเป็นงานเสริมได้ สามารถเสนอราคาค่าขนส่งที่คุณต้องการได้อีกด้วย

มีงานตลอดทุกวัน

360TRUCK ดูแลเจ้าของสินค้ามากกว่า 3,000 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ทำให้มีการสร้างงานขนส่งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และคนขับรถบรรทุกที่ดาวน์โหลดแอป 360TRUCKER ก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีงานขนส่งที่เหมาะกับคุณตลอดเวลา หรือคนขับรถบรรทุกสามารถกดเมนู ค้นหางานขนส่ง ผ่านแอปพลิเคชั่น ก็จะพบงานที่ตรงกับประเภทรถของคุณ

แอ๊ดวานซ์ค่าน้ำมันล่วงหน้า 35%

360TRUCK มีค่าน้ำมันล่วงหน้าให้คุณ โดยที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการรับงานและการเดินทางของคุณมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการกดเบิกคูปองค่าน้ำมันล่วงหน้า 35% เพื่อไปเติมที่ปั๊มน้ำมัน PT พร้อมรับส่วนลดค่าน้ำมันประจำเดือน

มีประกันสินค้ารายเที่ยวราคาพิเศษ

360TRUCK มีพาร์ทเนอร์ชั้นนำที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนขับรถบรรทุกของเราไม่ว่าจะเป็น ประกันรถ ประกันสินค้ารายเที่ยว ประกันสินค้ารายปี ราคาพิเศษ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจ ปลอดภัย และหายห่วงในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง

มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการขนส่ง 24 ชั่วโมง

360TRUCK มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในงานขนส่งที่พร้อมจะดูแลคุณ ให่คำปรึกษา และวางแผนงานให้กับเจ้าของรถหรือแม้แต่บริษัทขนส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชั่น

360TRUCKER จะช่วยให้ชีวิตการรับงาน การอัปเดตสถานะงาน การได้รับเงินค่าขนส่งได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยที่คุณไม่ต้องผ่านตัวกลาง ได้รับเงินค่าขนส่ง 100% ไม่มีการหักค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ประเภทรถบรรทุกที่เราเปิดรับสมัคร

 • รถ 4 ล้อ ตู้ทึบ / คอกสูง / จั้มโบ้
 • รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ / คอกดัมพ์ ไม่ดัมพ์ / พื้นเรียบ / ติดเครน(เฮี๊ยบ)
 • รถ 10 ล้อ ตู้ทึบ / คอกดัมพ์ ไม่ดัมพ์ / พื้นเรียบ / ติดเครน(เฮี๊ยบ)
 • รถพ่วง ตู้ทึบ / คอกดัมพ์ ไม่ดัมพ์ / พื้นเรียบ
 • รถเทรลเลอร์ พื้นเรียบ / คอกดัมพ์ / เปิดม่านข้าง (Side-curtain)
 • รถลากตู้ 20 , 40 ฟุต แห้งและควบคุมอุณหภูมิ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. เล่มทะเบียนรถ
 3. ใบขับขี่ที่ถูกต้องตามประเภทรถ
 4. ประกันรถยนต์
 5. ประกันสินค้า

วิธีการสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 360TRUCKER คนขับ ติดตั้งแอป
2. สมัครสมาชิกเป็นรถร่วม สมัครคลิก
3. ส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน
4. รอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
5. เพียงเท่านี้ก็สามารถรับงานกับเราได้แล้ว