ประกันสินค้า หรือการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประกันสินค้า ดีอย่างไร?

ประกันสินค้า หรือการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

คือ การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้าหรือผู้รับสินค้าทำประกันภัยชนิดนี้ไม่ได้)

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งคุ้มครองความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง รวมถึงระหว่างการขนสินค้าขึ้นลง

ยานพาหนะขนส่งซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัย (ผู้รับจ้างขนส่ง) หรือตัวแทน/ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

ประโยชน์ของการทำประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประโยชน์ของการทำประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
  1. เพิ่มความอบอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
    เนื่องจากสินค้าที่เข้าใช้บริการกับ 360TRUCK มักเป็นสินค้าที่มีราคาสูง การทำ ประกันสินค้า จะช่วยทำให้ผู้ใช้บริการขนส่งรู้สึกสบายใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นการประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  2. รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า
    การทำประกันภัยจะช่วยรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าในทุกสถานการณ์ระหว่างการเดินทางขนส่ง ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ก็หมดกังวลเรื่องการรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า
  3. ประหยัดเวลา ได้รับการเคลมอย่างทันท่วงทีนอกจากจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน การทำประกันสินค้ากับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือก็สามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลา ได้รับการเคลมไวจากบริษัทชั้นนำ อุ่นใจทั้งผู้ให้บริการขนส่งและเจ้าของสินค้า
ข้อยกเว้นหลัก

4.1 เหตุสุดวิสัย หรือสภาพของสินค้านั้นเอง

4.2 ความผิดพลาดในเอกสารหรือคำสังเดียวกับของที่รับส่ง

4.3 การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติ

4.4 การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่ง

และอื่น ๆ ศึกษาเพิ่มเติมที่ : https://www.360truck.co/ประกันสินค้า

360TRUCK แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกออนไลน์ที่ธุรกิจไว้วางใจ ได้รับการสนับสนุนการทำ ประกันสินค้า รายเที่ยว และ รายปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น ทิพยประกันภัย และ วิริยะประกันภัย ที่เข้าถึงง่าย เคลมไว ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นทำประกันสินค้าไว้ อุ่นใจตลอดทุกการขนส่งแน่นอน

360TRUCK-King of backhaul
LINE OA : @360Shipper
LINE OA : @360Shipper

สำหรับเจ้าของสินค้า

LINE OA : @360Carrier
LINE OA : @360Carrier

สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง

FACEBOOK : 360TRUCK
FACEBOOK : 360TRUCK

ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรา

Youtube: 360TRUCK
Youtube: 360TRUCK

ติดต่อเรื่องราวดีๆ ได้ที่นี่!