การปรับตัวแนวโน้ม ธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อรองรับอนาคต …(อันใกล้)

collaboration

1. ต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยกันเอง (Supply Chain Collaborations) 

สร้างพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น เปิดรับความร่วมมือกับผู้อื่น ให้บริการแบบ One-Stop Services ด้วยการดึงการบริการของ Supply Chain ที่ตนเองไม่มี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของตนเอง พร้อมให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งจากธุรกิจสู่ธุรกิจ B2B จากธุรกิจสู่ผู้บริโภค B2C และ B2B2C รวมถึงให้บริการขนส่งสินค้าช่วงสุดท้ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง (First/Middle/Last Mile Deliveries)

blur-close-up-code-computer-546819

2. นำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่เข้ามาช่วยเสริม เพิ่มความรวดเร็ว เก็บรวมรวมข้อมูล สร้างความโปร่งใส ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนรายจ่าย ยกระดับการให้บริการ และสร้างความเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า (Logistic Service Center)

  • เทคโนโลยี Blockchain สร้างความโปร่งใส ความถูกต้องแม่นยำสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรองรับธุรกรรมทางการเงิน
  • ใช้บริการแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงธุรกิจอื่นๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  • Big Data ฐานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้า เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประมวลผลและวิเคราะห์ สร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • AI & Chatbot หุ่นยนต์อัจฉริยะตอบในทุกคำถามที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์

“ในอนาคต Digital Logistics Infrastructure จะมีความสำคัญเทียบเท่ากับ Physical Logistics Infrastructure”

truck

3. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการบริการ

สร้างการรองรับความต้องการการใช้บริการที่หลากหลายทั้งการบริการทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของแต่ละธุรกิจของผู้ใช้บริการ ศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ เข้าถึงข้อมูลธุรกิจผู้ใช้บริการ ออกแบบการให้บริการอย่างสอดรับกับความต้องการ คิดคำนวณค่าบริการได้อย่างเหมาะสม

4. ดึงการบริการจากหลายฝ่าย

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน และ ผู้ให้บริการด้าน Supply Chain (3PL & 4PL) เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

5. โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GreenLogistics)

การขนส่งด้วยรถบรรทุก นั้น ในส่วนจองรถบรรทุกที่จะนำมาให้บริการได้มาตรฐานรถบรรทุกเพื่อการขนส่งสินค้า ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาระการใช้แรงงานทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้าง เพราะในปัจจุบันธุรกิจต่างเริ่มให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการที่มีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากไม่ปรับตัวให้ทัน ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

แอปจองร ถบรรทุกขนส่ง สินค้า ที่ธุรกิจไว้วางใจ หารถขนของย้ายบ้าน ย้ายหอ

3. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการบริการ

สร้างการรองรับความต้องการการใช้บริการที่หลากหลายทั้งการบริการทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของแต่ละธุรกิจของผู้ใช้บริการ ศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ เข้าถึงข้อมูลธุรกิจผู้ใช้บริการ ออกแบบการให้บริการอย่างสอดรับกับความต้องการ คิดคำนวณค่าบริการได้อย่างเหมาะสม

4. ดึงการบริการจากหลายฝ่าย

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน และ ผู้ให้บริการด้าน Supply Chain (3PL & 4PL) เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

5. โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GreenLogistics)

การขนส่งด้วยรถบรรทุก นั้น ในส่วนจองรถบรรทุกที่จะนำมาให้บริการได้มาตรฐานรถบรรทุกเพื่อการขนส่งสินค้า ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาระการใช้แรงงานทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้าง เพราะในปัจจุบันธุรกิจต่างเริ่มให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการผู้ประกอบการที่มีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากไม่ปรับตัวให้ทัน ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

วิธีการใช้บริการกับ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดแอปและสมัครสมาชิก

360TRUCK รองรับการทำงานทั้งบนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้คุณสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถจัดการผู้ใช้งานได้ เพื่อให้ทุกคนภายในองค์กรณ์ของคุณเข้าถึงข้อมูลได้ในที่เดียว ลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกประเภทรถบรรทุก

360TRUCK มีรถบรรทุกพร้อมให้บริการครบครันทุกประเภทสินค้าตั้งแต่ รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ และรถลากพ่วง พร้อมรายละเอียดขนาดบรรทุกสินค้าและน้ำหนักที่สามารถรับสินค้าได้อย่างครบถ้วน รถทุกคันผ่านการตรวจสอบจาก 360TRUCK ให้คุณมั่นใจในคุณภาพของรถบรรทุกและความปลอดภัยของสินค้า โดยเรามีรถพร้อมให้บริการทั่วประเทศมากกว่า 60,000 คันในระบบของ 360TRUCK

ระบุต้นทาง ปลายทาง และรายละเอียดการจัดส่ง

ในการใช้บริการ 360TRUCK รถบรรทุกรับจ้างทั่วประเทศ คุณจะต้องกรอกรายละเอียด ต้นทาง ปลายทาง รายละเอียดสถานที่ และเวลาเข้ารับส่งสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้คนขับรถบรรทุกของเราเข้ารับสินค้าและส่งสินค้าได้ตามที่คุณต้องการ สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ และสามารถเพิ่มจุด Drop ได้มากถึง 15 จุดเลยทีเดียว

ระบุรายละเอียดสินค้า

360TRUCK จะให้คุณระบุข้อมูลรายละเอียดสินค้าไม่ว่าจะเป็น ประเภทสินค้า ประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาดของสินค้าที่บรรจุ น้ำหนักสินค้า และมูลค่าสินค้า เพื่อให้เราจัดส่งรถบรรทุกที่เหมาะกับสินค้าของคุณ และคุณสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อควรระวังของสินค้าได้เช่น ห้ามวางซ้อนทับ ห้ามสินค้าโดนน้ำ หรือแม้แต่ต้องการผ้าใบคลุมสินค้า 3 ชั้น โดย 360TRUCK มีประกันสินค้าครอบคลุมให้เริ่มต้น 100,000 บาท แต่คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินการคุ้มครองสินค้าได้เป็นยังไงล่ะ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ระบุคำขอเพิ่มเติม

360TRUCK จะมีตัวเลือกคำขอเพิ่มเติมเช่น ต้องการเอกสารส่งกลับ หรือต้องการวงเงินประกันสินค้าเพิ่มเติม โดยคำขอเพิ่มเติมบางอย่างจะมีทั้งฟรีและเสียค่าบริการ

ระบบยืนยันคนขับรถบรรทุก

เมื่อ 360TRUCK จับคู่งานขนส่งของคุณและคนขับรถบรรทุกได้แล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลชื่อนามกสุล เบอร์โทรศัพท์ ของคนขับรถบรรทุก พร้อมทะเบียนรถบรรทุกให้กับคุณ เพื่อให้คุณกดยืนยันรถบรรทุกและชำระเงินก่อนการขนส่งในระบบของ 360TRUCK เพื่อเป็นการคอนเฟริมคนขับรถบรรทุกจะวิ่งงานขนส่งสินค้าของคุณ โดยคนขับรถของ 360TRUCK ทุกคนผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจาก 360TRUCK เรียบร้อย

ติดตามสถานะการขนส่งสินค้า

เมื่อคนขับรถบรรทุกของ 360TRUCK กดเริ่มงานขนส่ง คุณก็จะสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มแบบ Real-time พร้อมรูปภาพการขึ้นลงสินค้า และรูปภาพเอกสารขนส่งสินค้าที่คนขับอัปเดตสถานะการขนส่งสินค้าผ่านแอป 360TRUCKER และเมื่อเสร็จสิ้นงานขนส่งแล้ว คนขับจะส่งเอกสารการขนส่งทั้งหมด กลับไปให้คุณตามที่คุณกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารเอาไว้ในโปรไฟล์ของคุณ POD FREE ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มาถึงตรงนี้แล้วต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือสมัครสมาชิก

  • ดาวน์โหลดแอป 360TRUCK จองรถ คลิก
  • แอดไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก
  • เยี่ยมชมเพจ Facebook คลิก
  • ติดตามช่อง Youtube คลิก