“แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่จับคู่รถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับงานขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด”

"รถเที่ยวเปล่า" เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมการขนส่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางการเงินและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างมหาศาลในแต่ละปี จากการที่ผู้ประกอบการขนส่งสูญเสียรายได้และต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากการวิ่งรถเปล่ากลับเมื่อส่งสินค้าเสร็จ 360TRUCK คือ แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่ช่วยจับคู่ ผู้ให้บริการขนส่งที่มีรถเที่ยวเปล่า กับ เจ้าของสินค้าที่ต้องการหารถขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีและอัลกอริธึม (Alogorithm) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่าอย่างตรงจุด

“An online logistics platform that best matches empty trucks with shipments”

“Empty truck” or “Empty backhaul” is a long-lasting problem in the logistics industry that causes huge losses in financial opportunity and fuel consumption every year. Carriers not only lose an opportunity to generate revenue , but also have to absorb the fuel cost of truck wheeling back empty. 360TRUCK is an online logistics platform that efficiently matches empty trucks to shipping demand. Through our proprietary matching algorithm , which is designed exclusively to solve the empty backhaul problem.

ความตั้งใจของเรา

ความตั้งใจของเรา

OUR SERVICE

“ขนส่งง่ายแค่ปลายนิ้ว” — คุณสามารถ เช็กราคา จองรถ จัดการและติดตามงานขนส่ง ได้ง่ายๆทุกทีผ่านทางมือถือ เรามีรถขนส่งครอบคลุมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถ4ล้อ – 6ล้อ – 10ล้อ รถพ่วง เทรลเลอร์ รถลากตู้คอนเทนเนอร์ คอยให้บริการในราคาที่ได้มาตรฐาน จากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ

มั่นใจได้ด้วยประกันคุ้มครองความเสียหาย/สูญหายของสินค้าในทุกเที่ยวงานขนส่งจาก 360TRUCK เราพร้อมเคียงข้างคุณในทุกเหตุการณ์

 

“Freight at Fingertips” — From anywhere in the world, you can access instant quotes, booking, real-time tracking and manage your past, present, and future shipments through your mobile phone. We serve a wide range of truck delivery such as  4-wheeler, 6-wheeler, 10-wheeler and trailer at reliable prices from our authorized carriers. All 360TRUCK shipments are covered by cargo liability insurance and our customer service team is here to help facilitate and support every shipment of yours.

OUR VISION

“เชื่อมโยงและเติมเต็มประสิทธิภาพสูงสุดให้โลกโลจิสติกส์” 360TRUCK มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ออนไลน์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบการขนส่งด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง เพราะเราเชื่อว่าระบบโลจิสติกส์คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลก

 

“Bridging and enhancing the logistics world to the fullest capacity” 360TRUCK aims to be a leading online logistics platform in Southeast Asia that boosts the efficiency of logistics with technology and digital infrastructure of logistics systems. Because logistics moves the world.

OUR PRIDE

360TRUCK คือแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการขนส่งทางรถบรรทุกที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการขนส่งที่มีคุณภาพ

OUR TEAM

360TRUCK ก่อตั้งโดยทีมผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาธุรกิจและอาชีพ อาทิ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ที่ปรึกษาและนักการตลาดจากบริษัทแนวหน้าของประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ เราเชื่อว่าการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่รอบด้าน มิใช่เพียงเทคโนโลยี เมื่อบวกกับความตั้งใจ เข้าใจ และเต็มใจให้บริการของทีมงาน เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานของเรา

 

360TRUCK was founded by co-founders from various backgrounds such as logistics & supply chain, computer engineer, construction tools & materials trading business, consulting and marketing from Thai and multinational companies. Logistics touchpoint is everywhere and it involves every one of us. We believe that an efficient logistics system must be developed from well-rounded business understanding and experience, not just technology, and we are ready to move the world!

ข่าวสารสำหรับคุณ