พัฒนากระบวนการขนส่ง
TECH LEAD 4PL by 360TRUCK+

360TRUCK+ เป็นโซลูชัน 4PL ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ออกแบบมาเพื่อองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ outsource การขนส่ง โดยเราเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์สามารถมองเห็นได้สามารถวัดได้ และมีความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าของเรา

ให้ 360TRUCK+ เป็น

4PL (Fourth Party Logistics) เป็นรูปแบบที่ยังพึ่งพากับความสามารถในการให้บริการและการจัดการโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นอีกต่อไป ในรูปแบบนี้ 4PL จะเป็นบริษัทหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการและการควบคุมทั้งหมดของซัพพลายเชน โดยไม่ต้องครอบครองทรัพยากรโดยตรง 4PL มักจะมีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ทั้งหมด เช่น การวางแผนคลังสินค้า การจัดส่ง การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น การใช้บริการ 4PL ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้หลายด้านดังนั้น การใช้บริการ 4PL จะช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวตามเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าสำหรับการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว จุดเด่นที่สำคัญของ 360TRUCK+ คือ Manpower ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลระบบจัดการงานขนส่งของผู้ประกอบการ ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งในกระบวนการทำงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการงานขนส่งให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ผสานใช้เทคโนโลยี AI จาก 360TRUCK และ 360TECHX เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ผู้ประกอบการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักได้โดยไม่ต้องกังวลในส่วนของการขนส่งสินค้า

จุดขายที่สำคัญสำหรับ TECHLEAD-4PL จาก 360TRUCK+

KEY BENEFITS OF TECHLEAD-4PL FROM 360TRUCK+

ลดต้นทุนการขนส่งมากกว่า 360 วัน

ลดเวลา หรือขั้นตอนในการวางแผน ติดตามการขนส่ง จัดการระบบบิล ลดต้นทุนค่าขนส่งจาก optimization ลดต้นทุนแฝงที่ส่งผลให้เสียโอกาสในการขาย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 360%

สามารถส่งได้ In full on time
(DIFOT) มีระบบ planning & optimization คำนวน % utilization ให้ได้สูงที่สุด แบ่งสัดส่วนการจ่ายงานให้ carriers แต่ละเจ้า ถูกต้อง เป็นธรรม และวัดผลได้

รองรับการเติบโตธุรกิจ 360 องศา

ลดความเสี่ยงจาการพึ่งพาคน ใช้ระบบเพื่อลดเวลาในการคำนวนและวางแผน รวมถึงสรุปวางบิลต่างๆ

เห็นข้อมูลเรียลไทม์ไม่ช้ากว่า 0.360 วินาที

มี dashboard แสดงผลในหลากหลายรูปแบบ สามารถเห็นข้อมูลได้เรียลไทม์ และสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดปัญหา รวมถึงเก็บเป็น data เพื่อมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในอนาคตได้

หารถบรรทุกเสริมให้ภายใน 360 นาที

สามารถเชื่อมต่อกับ Platform ของ 360TRUCK และ crowdedsource รถบรรทุกมาได้ผ่านระบบ สามารถหารถเสริมได้ในช่วงที่ธุรกิจของลูกค้ามีความต้องการรถเยอะ

End to end service จาก 360TRUCK+

ดูแลให้ตั้งแต่จัดแผนขนส่ง จ่ายงานให้ผู้ขนส่ง ติดตามสถานะรถ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย จนถึงวางบิล ให้กับลูกค้า

จุดขายที่สำคัญสำหรับ 360TRUCK+ ในฐานะบริการ Techlead-4PL

KEY SELLING POINTS FOR 360TRUCK+ AS A TECHLEAD 4PL SERVICE

Supplier Coordination

ยกระดับการประสานงานผู้ให้บริการขนส่งและซัพพลายเออร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขายสินค้าและคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ ดำเนินงานอย่างราบรื่น จัดสรรงานให้ผู้ให้บริการขนส่งตามเงื่อนไขโควต้าตามที่ลูกค้ากำหนด โดยเลือกจากผู้ให้บริการคุณภาพดีที่สุด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

 • ช่วยเพิ่มคุณภาพการขนส่ง และลดต้นทุนค่าขนส่ง
 • ในกรณีที่รถของลูกค้าไม่พอ สามารถ crowdedsource จาก fleet รถกว่า 100,000 คันใน platform 360TRUCK ได้
 • ให้การขนส่งของลูกค้าไม่ติดขัด ไม่เสียโอกาสในการขาย
 • ลดความหนาแน่นบริเวณคลังสินค้าด้วย

Proactive Oversight

ระบบการกำกับและดูแลแบบเชิงรุกที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในการติดตามสถานะการขนส่งอย่างแม่นยำ พร้อมคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย AI ให้คุณพร้อมรับมือและจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีของขั้นสูง 360TRUCK+

 • เพื่อให้ขนส่งเข้ามารับสินค้าตรงเวลา และส่งไปยังปลายทางได้ตาม SLA ที่ลูกค้าทำหนด
 • หากรถมีโอกาสจะไปไม่ทันเวลา จะมี system คอย tracking และ คนที่เข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 • มีทีมงานคอยประสานงานเมื่อเกิด case ต่างๆ

Consolidated Financial Handling

ให้คุณได้พบกับประสบการณ์การจ่ายเงินแบบใหม่ ที่จะทำให้กระบวนการชำระเงินในบริการโลจิสติกส์ง่ายขึ้น ผ่านการออกแบบ และพัฒนาโดย 360TRUCK+

 • ทำสรุปรายการค่าขนส่งและทำการเรียกเก็บกับผู้ขนส่งหลายๆรายให้กับลูกค้า
 • ให้การทำงานของลูกค้าง่ายขึ้น และตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ออกใบวางบิลกับลูกค้าเพียงใบเดียวเท่านั้น

Insightful Analytics Interface

Dashboard สรุปข้อมูลเชิงลึกภายในหน้าเดียวที่จะช่วยให้คุณสามารถดูภาพรวมการปฎิบัติงานได้ 100% มีการสรุปและประเมินผลของผู้ผู้ให้บริการขนส่ง ให้คุณสามารถวัดผลได้ พร้อมที่จะนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงและพัฒนาซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผู้ขนส่งในอนาคตได้
 • improvement projects lead by 360TRUCK+ เพื่อให้ลูกค้าพัฒนาต่อยอดคุณภาพ logistics ได้ดียิ่งขึ้น
Managed transportation services - outsource your supply chain needs

  ลงทะเบียนขอคำปรึกษา 4PL