ฝึกงานกับเรา

360TRUCK กำลังตามหานักศึกษาฝึกงานที่ต้องการหาประสบการณ์ทำงานจริงกับบริษัท Tech startup มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้ทำงานจริง และประสบการณ์จริงจากบริษัท
Programmer 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • Develop web/mobile application upon the assignment
 • Create the technical document and user manual
 • Test application to verify the functions
 • Test and deploy the application within the timeline

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Bachelor in Science in Computer, IT, etc.
 • Open minded, willing to learn, responsible and reliable
 • Ability to perform web application development (coding) any programming languages
 • Able to perform unit testing
 • Experience in application deployment
 • Able to plan project with team
 • Good at designing or coding
 • Strong knowledge on HR functions

สถานที่ฝึกงาน

บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้นที่8 ห้องเลขที่803, 804 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Digital marketing 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานและสร้างเนื้อหาทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด
 • ดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัลทั้งหมด ออกแบบ สร้าง และรักษาตัวตนบนโซเชียลมีเดีย
 • ทำงานร่วมกับทีมภายในเพื่อสร้างแลนดิ้งเพจ และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ร่วมมือกับเอเจนซี่และพันธมิตรผู้ขายอื่นๆ
 • เป็นผู้นำทางความคิดและมุมมองสำหรับการนำไปใช้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • ทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี
 • มีความสามารถในการปรับตัวและความคิดริเริ่ม
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการนำเสนอ

สถานที่ฝึกงาน

บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้นที่8 ห้องเลขที่803, 804 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Customer Service 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบข้อมูลและความต้องการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในแพลตฟอร์มให้ครบถ้วน พูดคุยและประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาทางไลน์แอด
• ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายขาย-ฝ่ายขนส่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายขนส่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
• ติดตามสถานะงานของลูกค้า ดูแลอำนวยความสะดวกงานขนส่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
• ประสานงานภายในและนอกองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
• ดูแลจัดทำเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของงานขนส่ง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ด้านงาน Support Sales
 2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel, Word, Powerpoint ได้
 3. หากมีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์ การตลาดออนไลน์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 5. มีใจรักการบริการ มีทักษะในการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. Active ชอบเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาตัวเอง ทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 7. ชอบการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ startup มีdynamicสูง และ มี resource จำกัด

สถานที่ฝึกงาน

บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้นที่8 ห้องเลขที่803, 804 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310