ร่วมงานกับเรา

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งรถบรรทุกให้ดียิ่งขึ้น ผ่าน Technology ที่ทันสมัย เรามีจุดมุ่งหมายในการพลิกโฉมการขนส่ง เข้าสู่ระบบดิจิทัล ให้การขนส่งภายในประเทศมีคุณภาพยิ่งขึ้น
Full-stack Developer 3 ตำแหน่ง

Job Description:

 • พัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม 360TRUCK และ Product เกี่ยวข้องอื่นๆของบริษัท ให้มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นในการแก้ปัญหารถเที่ยวเปล่าของผู้ขนส่ง และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากfeedbackและข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้า
 • ร่วมปรับปรุง Algorithm ของระบบให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นในการคาดคะเนสิ่งต่างๆ และการวางแผนเก็บข้อมูลเพื่อทำ Data Analytics / Machine Learning สำหรับการหา Customer Insights จากข้อมูล
 • ทำงานร่วมกับ Partner Platform ต่างๆของเรา ในการเชื่อมต่อ Platform และ API เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายให้กับลูกค้า
 • พัฒนาโครงสร้างของ platfrom และ apiให้ reliable และ scalabe ด้วยmicroservices architecture
 • ใช้ concept agile ในการทำงานงานร่วมระหว่างทีม เพื่อนำฟีเจอร์ต่างๆออกมาทดสอบกับตลาดได้เร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันต่อความต้องการตลาด

Qualifications:

 1. Minimum 1-3 years experience inAngular and .NET Core (or similar technologies).
 2. Strong fundamental of HTML/CSS/Javascript/Database/JSON RESTful API.
 3. Ablility to develop technical solutions to meet business requirements.
 4. Understanding of quality control processes such as unit testing and code reviews.
 5. Experience in Node.js is a plus
 6. Experience in DevOps tools is a plus
 7. Familiarity with Logging & Monitoring tools is a plus.
 8. We’re looking for: Fast learner, Ability to adapt/apply things, Love dynamic environment

System Analyst (SA) 1 ตำแหน่ง

Job Description:

 •  Analyzing a business and designing its processes and systems.
 • Analyzing the business model and its integration with technology.
 • Analyzing current state, identifying the requirements, and defining the future state and/or business solution.
 • Design database structure and relation and develop ER diagram
 • Defines application problem by conferring with clients or business user, evaluating procedures and processes.
 • Collaborating with Business Team, User Experience Designer, and Development team to design, develop, resolve issues and ensuring solutions are viable and consistent
 • Stay up to date with current technologies and technical developments
 • Provides reference by writing documentation for systems and APIs.
 • Troubleshooting issues

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, Management Information System, Information Technology or any related fields.
 • Experience in System Analysis/Application Development as IT Business Analyst, System Analyst, or Developers.
 • Experience in Logistics Business is a plus.
 • Good in understanding and designing of business flow and database ER diagram
 • Strong analytical and proven ability to quickly understand complex business and systems and provide a suitable solution for business or client.
 • Good interpersonal and communication skills and ability to effectively collaborate with diverse people such as business, clients, developers, quality assurances, subject matter experts, and architects and able to work under pressure and positive thinking

Software Quality Assurance (QA Tester) 2 ตำแหน่ง

Job Description:

 •  Analyzing a business and designing its processes and systems.
 • Analyzing the business model and its integration with technology.
 • Analyzing current state, identifying the requirements, and defining the future state and/or business solution.
 • Design database structure and relation and develop ER diagram
 • Defines application problem by conferring with clients or business user, evaluating procedures and processes.
 • Collaborating with Business Team, User Experience Designer, and Development team to design, develop, resolve issues and ensuring solutions are viable and consistent
 • Stay up to date with current technologies and technical developments
 • Provides reference by writing documentation for systems and APIs.
 • Troubleshooting issues

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, Management Information System, Information Technology or any related fields.
 • Experience in System Analysis/Application Development as IT Business Analyst, System Analyst, or Developers.
 • Experience in Logistics Business is a plus.
 • Good in understanding and designing of business flow and database ER diagram
 • Strong analytical and proven ability to quickly understand complex business and systems and provide a suitable solution for business or client.
 • Good interpersonal and communication skills and ability to effectively collaborate with diverse people such as business, clients, developers, quality assurances, subject matter experts, and architects and able to work under pressure and positive thinking