ร่วมงานกับเรา

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งรถบรรทุกให้ดียิ่งขึ้น ผ่าน Technology ที่ทันสมัย เรามีจุดมุ่งหมายในการพลิกโฉมการขนส่ง เข้าสู่ระบบดิจิทัล ให้การขนส่งภายในประเทศมีคุณภาพยิ่งขึ้น
Customer Service 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
• ตรวจสอบข้อมูลและความต้องการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในแพลตฟอร์มให้ครบถ้วน พูดคุยและประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาทางไลน์แอด
• ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายขาย-ฝ่ายขนส่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายขนส่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
• ติดตามสถานะงานของลูกค้า ดูแลอำนวยความสะดวกงานขนส่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
• ประสานงานภายในและนอกองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
• ดูแลจัดทำเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของงานขนส่ง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย,หญิง อายุ 22-32 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านงาน Support Sales
4. ใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel, Word, Powerpoint ได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์ การตลาดออนไลน์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7. มีใจรักการบริการ มีทักษะในการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. Active ชอบเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาตัวเอง ทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
9. ชอบการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ startup มีdynamicสูง และ มี resourceจำกัด